leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Wpływ układu współczulnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Jak ważny jest ten regulujący wpływ układu współczulnego, wskazują doświadczenia Popielskiego, który psom wycinał splot trzewny (plerus solaris), a u których w następstwie tej operacyi wystąpiły trwałe zaburzenia naczynioruchowe oraz w czynności mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Układ współczulny zawiera także i nerwy dośrodkowe, których komórki odżywcze znajdują się jednak —jak się zdaje nie w zwojach współczulnych, lecz w zwojach międzykręgowycb. Włókna te przewodzą z narządów wewnętrznych (trzew) podniety do układu nerwowego środkowego, ich drażnienie (n. splanchnieus, depressoz i t. d.) powoduje różne odruchy mięśni naczyń, serca i t. d. Włókna te także przewodzić mogą i takie podniety dośrodkowe, które dają wrażenie świadome bolu. O ile narządy wewnętrzne są wrażliwe na podniety mechaniczne, o tem mowa będzie gdzie indziej, tu tylko tyle stwierdzić należy, że podstawy doświadczalne i fizyologiczne są dane, iż nerwy zaopatrujące te narządy (przeważnie nerwy współczulne) zawierają rzeczywiście włókna dośrodkowe: Jednakże wykazano metodą degeneracyi, że liczba tych włókien dośrodkowych daleko mniejsza niż włókien odśrodkowych. I tak n. p. wynosi ten stosunek w nervus epigens, a w nerwie podbrzusznym nawet 1 : 10. Nerw współczulny na szyi nie zawiera wcale włókien czuciowych, drażnienie też dolnego końca tego nerwu nie daje żadnego odruchu. Z głównego pnia nerwu współczulnego prowadzą wszystkie białe gałązki łączące, obok włókien odśrodkowych, także i włókna dośrodkowe; to też drażniąc te gałązki, obserwuje się odruchy kończyn i odruchowe podniesienie się ciśnienia krwi w tętnicach. Włókna te czuciowe zaopatrują trzewia klatki piersiowej i jamy brzusznej i tu ich udział w przeprowadzeniu podniet dośrodkowych jest większy niż innych nerwów. Sen jest odpoczynkiem środkowego układu nerwowego, a szczególniej kory mózgowej, która nie tylko przez pracę umysłową lecz także już przez sam stan jawy, połączony. stalą czynnością też wybitnym objawem snu j es t znaczne upośledzenie, względnie całkowite zawieszenie świadomości tak, że podniety zewnętrzne mogą wprawdzie wywołać reakcyę w postaci odruchów, jednakowoż nie powodują one powstania wrażeń świadomych. Jeżeli podnieta jest bardzo silna, to może ona wtedy wywołać świadome wrażenie, ale równocześnie też i budzi spiącego. Toteż głębokość snu określamy stopniem upośledzenia świadomości, a można siłę p0dniety, która wystarczy do obudzenia. W ten też sposób mierzył głębokość snu Kohlschtitter. Używał do tego podniety słuchowej, wywołanej przez dźwięk kuli, spadającej z dowolnej wysokości na płytę kamienną. Za podstawę swoich obliczeń przyjął tę siłę podniety, która wystarczała, by badaną osobę spiącą rozbudzić do tego stopnia, ażeby na zadane pytanie dala stosowną odpowiedź. Z tych i innych badań, okazało się, że z początku głębokość snu wzrasta nagle i osiąga swoje maximum po upływie 1—1 1/2 godziny; odtąd stopniowo się zmniejsza; z początku szybko, później coraz wolniej, aż do 5-tej godziny, poczem głębokość nieco znowu się wzmaga. [patrz też: badanie emg warszawa, proszek zasadowy z inuliną, odruch ze ścięgna achillesa ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ układu współczulnego”

 1. Brajan Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu akumulatory kraków[...]

 2. Laura Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 3. Hanna Says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie bólu[...]

 4. Klara Says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

 5. Chuckles Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurkuma[...]

 6. Arkadiusz Says:

  Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza stopnie odruch ze ścięgna achillesa proszek zasadowy z inuliną