leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wpływ tezepelumabu na drugorzędowe punkty końcowe w zależności od podgrupy (wskaźnik FEV1 przed podaniem rozszerzającego się osocza, wynik ACQ-6, wynik AQLQ i wynik z objawami astmy) przedstawiono w tabelach S5, S6, S7 i S12 w dodatkowym dodatku. Biomarkery
U wszystkich grup leczonych tezepelumabem obserwowano istotne i uporczywe zmniejszenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi oraz poziomy Feno, począwszy od 4. tygodnia (pierwszy oceniany punkt czasowy) po rozpoczęciu leczenia (ryc. 1B i ryc. S5A w dodatkowym dodatku). Postępujące spadki obserwowano również w całkowitej IgE w surowicy we wszystkich grupach tezepelumabu (ryc. S5B w dodatku uzupełniającym).
Profil bezpieczeństwa i efekt uboczny
Tabela 3. Tabela 3. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych z włączeniem zdarzeń związanych z astmą lub bez włączenia. Całkowita częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach badań (Tabela 3). W sumie 62,2% pacjentów w grupie placebo, 66,2% pacjentów w grupie otrzymującej małą dawkę tezepelumabu, 64,8% pacjentów w grupie otrzymującej średnią dawkę i 61,6% pacjentów w grupie z dużą dawką zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane, a 12,2%, 11,7%, 9,0% i 12,3% zgłosiło, odpowiednio, co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane. Kiedy z powyższej analizy usunięto zdarzenia niepożądane związane z astmą, ogólna częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach badań (Tabela 3). Pełna lista poważnych zdarzeń niepożądanych znajduje się w tabeli S15 w dodatkowym dodatku. Trzy poważne zdarzenia niepożądane zostały uznane przez badacza za powiązane z agentem próbnym; dwie (zapalenie płuc i udar) wystąpiły u tego samego pacjenta w grupie leczonej małą dawką tezepelumabu i jedna (zespół Guillain-Barré) w grupie otrzymującej tezepelumab w średnich dawkach. Szczegółowy opis tych wydarzeń znajduje się w Dodatku Uzupełniającym. Częstość przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych wynosiła 1,1% wśród pacjentów otrzymujących tezepelumab (pięciu pacjentów, w tym dwa w grupie otrzymującej średnią dawkę i trzech w grupie z dużą dawką) oraz 0,7% w grupie placebo (jeden pacjent). Jeden pacjent z grupy otrzymującej małą dawkę tezepelumabu zmarł 8 tygodni po zakończeniu leczenia z powodu ciężkiego zdarzenia niepożądanego związanego z leczeniem (udar u tego samego pacjenta, opisanego powyżej, dodatkowe szczegóły podano w Dodatku uzupełniającym).
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia po wstrzyknięciu ml wystąpiły u 3,4% pacjentów w grupie placebo, 2,8% pacjentów w grupie otrzymującej małą dawkę tezepelumabu, 2,8% pacjentów w grupie otrzymującej średnią dawkę i 1,4% pacjentów w grupie z dużą dawką. Wskaźniki po wstrzyknięciach 1,5 ml wynosiły 2,7%, 2,1%, 2,8% i 3,4% w odpowiednich grupach (tabela S16 w dodatku uzupełniającym). Nie zgłaszano żadnych reakcji anafilaktycznych związanych z produktem leczniczym. Po punkcie wyjściowym dodatnie przeciwciała przeciwidrenowe odnotowano u 13 ze 148 pacjentów (8,8%) w grupie placebo, u 7 z 144 pacjentów (4,9%) w grupie otrzymującej małą dawkę tezepelumabu, z 140 pacjentów (0,7%) w grupie grupa dawkowania i 3 spośród 142 pacjentów (2,1%) w grupie z dużą dawką (Tabela S17 w Dodatku uzupełniającym). Nie wykryto przeciwciał neutralizujących.
Dyskusja
Leczenie tezepelumabem powodowało znamiennie niższe roczne wskaźniki zaostrzeń astmy w porównaniu z odsetkiem placebo wśród pacjentów, u których astma pozostawała niekontrolowana pomimo leczenia LABA i średnich do wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów.
[więcej w: glimbax ulotka, pedicetamol cena, gemini trzy lipy ]

Tags: , ,

No Responses to “Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 7”

 1. Screwtape Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: chirurgia plastyczna[...]

 2. Day Hawk Says:

  błonnik+antyoksydanty

 3. Gunhawk Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do catering dietetyczny Poznań[...]

 4. Patrycja Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 5. Zoja Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: boli ząb[...]

 6. Milan Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: gemini trzy lipy glimbax ulotka pedicetamol cena