leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

I słupki wskazują błędy standardowe. Zannualizowana częstość zaostrzeń astmy była niższa w grupach leczonych tezepelumabem niż w grupie placebo, niezależnie od wyjściowej liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi lub innych ocenianych wskaźników stanu Th2 (ryc. 1A oraz tabele od S5 do S8 w dodatkowym dodatku). U pacjentów przyjmujących średnio wdychaną warstwę glukokortykoidową, tezepelumab w małej dawce, w średnich dawkach i w dużych dawkach, w 52 tygodniu odpowiednio 0,19, 0,15 i 0,20, obserwowano zaostrzenie częstości zaostrzenia astmy w porównaniu z 0,38 w przypadku placebo. Stawki w grupach leczonych tezepelumabem były niższe niż w grupie placebo o 51% (95% CI, -8 do 78, P = 0,08), 60% (95% CI, 5 do 83, P = 0,04), oraz Odpowiednio 49% (95% CI, -13 do 77, P = 0,10); zatem różnica między grupami była nominalnie znacząca tylko na poziomie dawki średniej. Wśród pacjentów przyjmujących dużą dawkę glikokortykoidów wziewnych, tezepelumab w małej dawce, w średnich dawkach i w dużych dawkach powodował roczne wskaźniki zaostrzenia astmy w 52. tygodniu odpowiednio o 0,33, 0,23 i 0,24, w porównaniu z 0,96 z placebo. Stawki w grupach leczonych tezepelumabem były niższe niż w grupie placebo o 66% (95% CI, 33 do 83, P = 0,002), 76% (95% CI, 49 do 89, P <0,001) i 75 % (95% CI, 47 do 88, P <0,001), odpowiednio (Tabela S9 w dodatkowym dodatku). Roczna stopa zaostrzenia astmy była niższa w niektórych, ale nie we wszystkich, grupach tezepelumabu niż w grupie placebo, gdy pacjenci byli stratyfikowani w zależności od liczby zaostrzeń astmy w poprzednich 12 miesiącach oraz, w analizach post hoc, zgodnie z historią palenia (tabela S10 w Dodatku Uzupełniającym).
Czas do pierwszego zaostrzenia astmy był dłuższy w grupie leczonej tezepelumabem niż w grupie placebo. Ryzyko wystąpienia zaostrzenia było mniejsze w grupach otrzymujących tezepelumab w małej dawce, w średnich dawkach i w dużych dawkach niż w grupie placebo o 34% (współczynnik ryzyka, 0,66, 95% CI, 0,41 do 1,05, P = 0,08) , 54% (współczynnik ryzyka, 0,46, 95% CI, 0,27 do 0,78, P = 0,003) i 45% (współczynnik ryzyka, 0,55, 95% CI, 0,34 do 0,90, P = 0,02), odpowiednio; zatem różnica między grupami nie była nominalnie znacząca przy niskim poziomie dawki (rys. S4 i tabela S14 w dodatkowym dodatku).
W całej populacji zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w 52. tygodniu w wartości FEV1 przed podaniem rozszerzania oskrzeli była większa w grupach otrzymujących tezepelumab w małej dawce, w średnich dawkach i w dużych dawkach niż w grupie placebo o 0,12 litra (95% CI, od 0,02 do 0,21 ; P = 0,01), 0,11 litra (95% CI, 0,02 do 0,20, P = 0,02) i 0,15 litra (95% CI, 0,06 do 0,25, P = 0,002), odpowiednio (Tabela 2, i Rys. S3B w Dodatek dodatkowy). Podobne różnice zaobserwowano, gdy wartość FEV1 przed podaniem rozszerzania oskrzeli została zmierzona jako procent przewidywanej wartości (tabela 2). Efekt terapeutyczny zaobserwowano już w 4. tygodniu (pierwszy oceniany punkt czasowy) i utrzymywał się przez cały czas trwania badania (ryc. S3B w dodatku uzupełniającym).
Wpływ tezepelumabu na dodatkowe drugorzędne punkty końcowe – w tym odsetek pacjentów z co najmniej jednym zaostrzeniem astmy, odsetek pacjentów z co najmniej jednym ciężkim zaostrzeniem astmy, zannualizowany wskaźnik ciężkich zaostrzeń astmy, czas do pierwszego ciężkiego zaostrzenia astmy , a zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w wartości FEV1, FVC, ACQ-6 po podaniu czynnika rozszerzającego oskrzela, wyniku AQLQ i wyniku w odniesieniu do objawów astmy przedstawiono w Tabeli 2, a na Figurach S3C i S3D oraz w Tabelach od S11 do S14 w dodatkowym dodatku
[hasła pokrewne: szpital kniaziewicza, pedicetamol cena, odruch ścięgna achillesa ]

Tags: , ,

No Responses to “Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6”

 1. Seweryn Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 2. Agnieszka Says:

  Article marked with the noticed of: badania psychologiczne[...]

 3. Flint Says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 4. Jan Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Implant zęba Poznań[...]

 5. Piotr Says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 6. Jigsaw Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Restauracja Warszawa[...]

 7. Janina Says:

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

Powiązane tematy z artykułem: odruch ścięgna achillesa pedicetamol cena szpital kniaziewicza