leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wyjściowa charakterystyka demograficzna i kliniczna populacji docelowej. Ogółem, 918 pacjentów poddano badaniu przesiewowemu, a 584 poddano randomizacji: 145 zostało przydzielonych do małej dawki tezepelumabu, 145 do średniej dawki tezepelumabu, 146 do dużej dawki tezepelumabu i 148 do placebo. Spośród pacjentów, którzy otrzymali tezepelumab lub placebo i byli włączeni do populacji, która miała zamiar leczyć, odpowiednio 391 (89,7%) i 139 (93,9%) ukończyło schemat badania (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Wyjściowa i kliniczna charakterystyka była podobna w różnych grupach badawczych (tabela i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Zakres dawek wziewnych glikokortykosteroidów dla pacjentów w stanie wyjściowym przedstawiono na rysunku S2 w dodatkowym dodatku. Mediana dawki wynosiła 400 .g na dobę flutykazonu podawanego za pomocą inhalatora suchego proszku lub równoważnika w średniej dawce wziewnej warstwy glukokortykoidowej, przy 73 pacjentach w grupie placebo, 71 w grupie z niską dawką tezepelumabu, 70 w grupie grupa otrzymująca średnią dawkę i 72 w grupie z dużą dawką oraz 1000 .g dziennie flutykazonu podawana za pomocą inhalatora suchego proszku lub odpowiednik w dużej dawce wziewnej warstwy glukokortykoidowej o 75, 74, 75 i 74 pacjentów w odpowiednich grupach badawczych.
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 2. Tabela 2. Uśredniona częstość zaostrzeń astmy i zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w FEV1, ACQ-6 Score i AQLQ (S) +12 Wynik w populacji z celem leczenia. Leczenie tezepelumabem powodowało roczne wskaźniki zaostrzeń astmy w tygodniu 52 wynoszącym odpowiednio 0,26, 0,19 i 0,22 w grupach otrzymujących małe dawki, średnie dawki i duże dawki, w porównaniu z 0,67 w grupie placebo. Dlatego częstości zaostrzeń były niższe w grupach leczonych tezepelumabem niż w grupie placebo o 61% (90% przedział ufności [CI], 39 do 75, P <0,001), 71% (90% CI, 53 do 82; P <0,001 ) i 66% (90% CI, 47 do 79, P <0,001), odpowiednio (Tabela 2 i Rys. S3A w Dodatku uzupełniającym). Rodzaje zaostrzeń astmy, które zastosowano do analizy pierwotnej, opisano w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
Dodatkowe punkty końcowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Uśredniona częstość zaostrzeń astmy w 52. tygodniu według stanu wyjściowego biomarkera i zmiana od linii podstawowej we frakcji wydychanego tlenku azotu (Feno). W panelu A, nominalne dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 dla porównania z grupą placebo są pokazane. Do analizy subpopulacji Feno użyto klinicznie znaczącego odcięcia 24 ppb.31 Wysoki status w odniesieniu do komórek pomocniczych typu 2 (Th2) typu 2 określono jako poziom IgE większy niż 100 IU na mililitr i liczba eozynofili we krwi wynosząca 140 komórki lub więcej na mikrolitr; niski poziom Th2 zdefiniowano jako poziom IgE wynoszący 100 jm lub mniej na mililitr lub liczba eozynofili we krwi była mniejsza niż 140 komórek na mikrolitr. W panelu B wartości Feno uwzględnione w analizie reprezentują średnie z maksymalnie trzech pomiarów z co najmniej 10% odtwarzalnością; wartości, które nie spełniły tego kryterium, nie zostały uwzględnione w analizie.32 Analiza Feno, która obejmowała wszystkie pomiary, niezależnie od odtwarzalności, została przedstawiona na rysunku S6 w dodatkowym dodatku
[przypisy: valused ulotka, gemini trzy lipy, suplasyn 1 shot ]

Tags: , ,

No Responses to “Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 5”

 1. Tymoteusz Says:

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Papa Smurf Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fototapety do kuchni laminowane[...]

 3. Kinga Says:

  Te owsiki to takie cholerstwo

 4. Paulina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista Pszczyna[...]

 5. Melania Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 6. Yellow Menace Says:

  Article marked with the noticed of: psycholog dziecięcy Warszawa[...]

 7. Scrapper Says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

Powiązane tematy z artykułem: gemini trzy lipy suplasyn 1 shot valused ulotka