leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Teoria Gaussa

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Do tego samego celu dojść możemy jednak daleko krótszą i prostszą drogą. Używając optyczny przyrząd złożony z powierzchni kulistych Gauss wykazał, że każdy na wspólukład danej osi posiada dla wiązkek promieni przyosiowych 6 punktów kardynalnych. Do określenia położenia punktów kardynalnych na osi potrzeba znać współczynniki załamania wszystkich wchodzących w grę środowisk, promienie krzywizny i wzajemne oddalenie powierzchni łamiących, stanowiących dany układ optyczny. Własności punktów kardynalnych są następujące: Promienie wychodzące z pierwszego ogniska głównego po przejściu przez wszystkie powierzehnie łamiące przebiegają w ostatniem środowisku równolegle do osi. Promienie równolegle padające na pierwszą powierzchnię łamiącą po przejściu przez cały układ zbierają się w ostatniem środowisku w ognisku tylnem. Odległość ogniskowa przednia FI t. j. odległość pierwszego ogniska od pierwszego punktu głównego równa się odległości drugiego punktu węzłowego od ogniska tylnego. Na odwrót odległość ogniskowa tylna Ge Fe równa się odległości przedniego ogniska od pierwszego punktu węzłowego (FI Wl). Z równości tych wynika zarazem, że Gl równa się Ge We i że odległość wł JJ2. Punkty główne (Gl i Ge) znamionują się tem, że, jeżeli w jednym z nich umieścimy punkt przedmiotowy, to w drugim powstanie jego obraz i na odwrót. Płaszczyzny poprowadzone prostopadle do osi przez punkty główne nazywamy płaszczyznami głównemi. Przedmiot położony w pierwszej płaszczyźnie głównej wytwarza w drugiej płaszczyźnie głównej obraz tej samej wielkości i tak samo ustawiony. Wynika z tego, że każdy punkt obrazu znajduje się na plaszczyźnie głównej w tym samym kierunku położony i w tej samej odległości od sibie, o odpowiedni punkt przedmiotu. Punkty węzłowe znamionują się tem, że każdy promień przebiegający w pierwszem środowisku w kierunku ku pierwszemu punktowi węzłowemu po przejściu przez wszystkie powierzchnie lamiące posiada w ostatniem środowisku kierunek równolegly do pierwotnego, ale zostaje tak przesunięty jak gdyby wychodził z drugiego punktu węzłowego. Znając położenie punktów kardynalnych, możemy na podstawie tych dopiero co wymienionych ich własności z łatwością znaleść obraz danego przedmiotu za pomocą prostego wykreślenia. Niech linia AB oznacza przedmiot. Chcąc znaleźć obraz górnego punktu B, kreślimy promień BC równolegle do osi X Y. Promień ten w ostatniem środowisku przejdzie przez ognisko tylne Fe. Wykreślenie obrazu za pomocą punktów kardynalnych. Stępnie kreślimy drugi promień w kierunuku pierwszemu punktowi węzłowemu. Promień ten po załamaniu ulegnie tylko przesunięciu, jak gdyby wychodził z drugiego pun tu węzłowego zachowując kierunek równoległy do pierwotnego i przetnie się z pierwszym promieniem w punkcie b, który będzie obrazem punktu B. Moglibyśmy użyć również promienia przechodzącego przez ognisko przednie, a więc BFł. Promień ten przetnie pierwszą płaszczyznę główną w punkcie m i przybierze ki runek równoległy do osi, tak, że przez drugą płaszczyznę główną znajdzie w punkcie en i z dwoma poprzednimi promieniami spotka się w punkcie b wyznaczając w nim również obraz punktu B, W analogiczny sposób znajdziemy obraz punktu A w punkcie a i łącząc linią prostą a i lb otrzymamy obraz przedmiotu AB [patrz też: gociek twitter, gruczoły brunnera, gemini trzy lipy ]

Tags: , ,

No Responses to “Teoria Gaussa”

 1. Mr. 44 Says:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

 2. Sara Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do operacja laparoskopowa[...]

 3. Kamil Says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 4. Kill Switch Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: fdm kurs[...]

 5. Radosław Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 6. Waylay Dave Says:

  Article marked with the noticed of: stomatologia estetyczna[...]

 7. Kalina Says:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: gemini trzy lipy gociek twitter gruczoły brunnera