leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Szkła wklęsne

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Jeżeli obserwując wciąż ruch cienia, zgodny lub przeciwny, ustawiamy przed okiem badanem coraz to silniejsze szkła wklęsłe, względnie wypukłe, spostrzegamy ruch cienia tak długo, dopóki nie dojdziemy do soczewki, która ametropię w zupełności wyrówna. W tej chwili, pomimo poruszeń drucika, Żadnego cienia w obrębie płomienia świecy nie mozemy zauwazyć. To znikniecie cienia jest przy tem doświadczeniu wskazówką, żeśmy ametropie wyrównali i że szkło w tej chwili użyte możemy uważać za miarę zachodzącej wady refrakcyi. Zjawisko to zostało zużytkowane w okulistyce do jednej z podmiotowych metod oznaczania refrakcyi. Jeżeli ustawimy przed okiem miarowem szkło zbyt silne, przekraczające stopień jego ametropii, wtedy ruch cienia ze zgodnego stanie się odwrotnym, z odwrotnego zaś zgodnym. Zjawisko to łatwo zrozumieć, gdy się zważy, że szkło zbyt silne stwarza wade przeciwną, zamienia na hypermetropi9 i odwrotnie. To zupełnie analogiczne zjawisko spostrzegamy, patrząc na odległy punkt świecący albo na biały krążek na czarnym tle przez wąską szczelinę w nieprzeźroczystej płytce i jeśli płytkę tę poruszamy przed okiem w kierunku prostopadłym do długości szczeliny. W tym wypadku miejsce drucika rzucająeego cień zastępuje szczelina przepuszczająca promienie. W przypadkach ametropii dzięki ternu, że płytka odcina przeważną część promieni, kręgi rozproszenia ulegną znacznemu pomniejszeniu i krążek biały będzie widziany o wiele ostrzej, niż wolnem okiem, ale będzie wykonywał pozorne ruchy, w razie myopii zgodnie, a w razie hypermetropii przeciwne ruchom szczeliny. Trzeba sobie tylko wyobrazić, że położenia 1, 2, 3 zajmuje kolejno nie drucik, lecz szpara stenopeiczna i że po tychże samych drogach, co cień drucika, przebiega tam wiązka promieni. to może być w podobny sposób, jak kineskopia, wyzyskane do oznaczenia—stanów refrakcyi (kineskopia) Jeżeli zamiast poruszać przed okiem jedną szczelinę ustawimy przed niem nieruchomo kilka równoległych szczelin, lub, co na jedno wyjdzie, szereg małych otworków zrobionych w płytce w obrębie póła źrenicznego, to pojmiemy, że w razie emmetropii, równoległe wiązki promieniujące przez te otworki do oka przetną się wszystkie na siatkówce w jednym punkcie, z zastrzeżeniem, że nie uwzględniamy w tej chwili aberracyi sferycznej. Punkt świecący będzie zatem widziany pojedyńczo. W razie ametropii jednakowoż oko będzie widziało zamiast jednego tyle punktów świecących, ile przed źrenicą otworków w płytce i obrazki te będą tem ostrzejsze, ale i tem mniej jasne zarazem, im mniejsze otworki, bowiem w obrębie wielkiego kręgu rozproszenia z poszczególnych wiązek promieni przez otworki przepuszczonych. W jakikolwiek sposób są ułożone otworki w płytce, czy w jednym szeregu, czy w kształcie krzyża, lub dowolnej innej figury, ułożenie i liczba obrazków odległego punktu świecącego zawsze im będzie ściśle odpowiadać, jeżeli tylko wszystkie otworki leżą w obrębie źrenicy i pod warunkiem, że oko nie jest miarowe. Patrząc na punkt świecący przez gęste sito, miarowe oko widzi punkt pojedyńczo, krótkowzroczne lub dalekowzroczne widzi jasnych punktów tyle, ile otworków znajduje się w obrębie źrenicy. [hasła pokrewne: amertil ulotka, , milukante cena  ]

Tags: , ,

No Responses to “Szkła wklęsne”

 1. Chocolate Thunder Says:

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 2. Arkadiusz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: komora laminarna[...]

 3. Cool Whip Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

 4. Vortex Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: cellulit[...]

 5. Accidental Genius Says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

Powiązane tematy z artykułem: amertil ulotka milukante cena