leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Soczewki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Promienie równoległe padające na kulistą powierzchnię łamiącą skupiają się w jednym punkcie na osi, który to punkt nosi nazwę ogniska (F), Podobne ognisko (F) znajduje się również na osi w pierwszem środowisku, a promienie wychodzące z tego ogniska i padające na powierzchnię łamiącą, przebiegają w drugiem środowisku równolegle do osi. Punkt F nazywamy ogniskiem przedniem, a F ogniskiem tylnem. Odległość F S nazywamy przednią, a SF tylną odległością. albo linią ogniskową. Tu również obowiązuje zastrzeżenie, że w jednym punkcie ogniskowym skupia się tylko wiązka promieni przyosiowych. Chcąc znaleźć obraz przedmiotu AB wykreślamy z górnego punktu tego przedmiotu dwa promienie: jeden prostopadly do powierzchni łamiącej, t. j. zdążający do środka jej krzywizny C i nie ulegający załamaniu, a drugi BK równoległy do osi. Ten ostatni po załamaniu, przejdzie przez ognisko tylne F i przetnie się z pierwszym promieniem w punkcie b, który jest zatem obrazem punktu B. Obraz punktu A powstanie na osi, a położenie jego znajdziemy, kreśląc prostopadłą ba. Z podobieństwa trójkątów ABC i abC, wynika proporcya AB : ab AC : ac. Równanie to może nam posłużyć, do obliczenia wielkości położenia obrazu. Przeźroczyste otoczone dwiema powierzchniami kulistemi, których odległość jest mniejszy od ich promienia krzywizny (jeśli promienie są nierówne, mniejsza od krótszego), nazywamy soczewką. Rozróżniamy soczewki wypukle i wklęsłe. Soczewka wypukła skupia promienie równoległe (przyosiowe) w jednym punkcie na osi, który to punkt nazywamy jej ogniskiem (F). Odległość tego punktu od środka soczewki nazywamy odległością ogniskową. Soczewka wklęsła rozprasza promienie równoległe. Aby znaleźć jej ognisko, przedłużamy te promienie rozbieżne w kierunku przeciwnym. aż do przecięcia się na osi. Za jednostkę do mierzenia siły łamliwej soczewek przyjęto dyoptryę, t. j. siłę soczewki wypuklej, która promienie równolegle skupia w odległości 1 metra. Tak samo wyrażamy silę rozpraszającą soczewek wklęsłych, kladąc jednak przed liczbą dyoptryi znak ujemny. Układ optyczny złożony. Jeśli mamy do czynienia z całym szeregiem powierzchni kulistych, ześrodkowanych na wspólnej osi, a rozdzielających środowiska o różnych współczynnikach załamania, to chcąc znaleźć obraz przedmiotu wytworzony przez taki układ optyczny, możemy uczynić to w ten sposób, że najpierw według wyżej wyłuszczonych prawideł szukamy obrazu, jaki wytworzy pierwsza powierzchnia łamiąca, i obraz ten ma służyć za przedmiot dla drugiej powierzchni łamiącej. Wytworzony przez nią drugi obraz będzie przedmiotem dla następnej powierzchni i t. d., aż w ten sposób dojdziemy do wykreślenia ostatecznego obrazu. [patrz też: gociek twitter, gruczoły brunnera, gemini trzy lipy ]

 

Tags: , ,

No Responses to “Soczewki”

 1. Małgorzata Says:

  Zapalenie oskrzeli mam co najmniej 2 razy w roku

 2. Kacper Says:

  Article marked with the noticed of: sprzedaż włosów naturalnych[...]

 3. Bugger Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 4. Klaudia Says:

  [..] Cytowany fragment: lublin psycholog[...]

 5. Rozalia Says:

  Profilaktyka to regularne badania

Powiązane tematy z artykułem: gemini trzy lipy gociek twitter gruczoły brunnera