leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Siła mięśnia

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Dalszy rozbiór obranego przykładu wskaże nam, że odległość przyczepu mięśnia od osi ruchu zasługuje również na uwagę. Zastosowując prawa ruchu ciał około osi, otrzymujemy moment siły Ms IC. 10, czyli siła mięśnia będzie tem lepiej wyzyskana, im dalej od osi będzie się znajdował jego przyczep. U człowieka. i zwierząt wyższych, ogromna większość mięśni znajduje się w warunkach niekorzystnych z tego punktu widzenia. Wyjątek stanowi n. p. przyczep ścięgna Achillesa przy samym końcu kości piętowej. Wprost przeciwnie działa taż sama odległość na obszerność (amplitudę) ruchu. Droga, jaką opisze koniec kości piętowej, będzie równa mniej więcej skróceniu, jakiemu przy skurczu ulegną mięśnie łydkowe. Natomiast koniec dolny przedramienia opisze przy skurczu mięśni zginaczy drogę (d) znacznie dłuższą, niż wielkość skrócenia tych mięśni (s); tem dłuższą, im przyczep mięśni bliższym jest osi w porównaniu z długością przedramienia. Dla części ruchu, przy której można przyjąć IF L B, d:s B: 01. W Świetle tych stosunków zrozumiemy łatwo różnicę budowy ciała, jaka dzieli ciężkich atletów od biegaczy, jak również gatunki i rasy zwierząt, odznaczających się sił, od tych, które celują w pierwszych, budowa jest krępa, złożona z członków krótkich a grubych; mięśnie o dużym przekroju (prawo Borellego, znane z fizyologii mięśni) przyczepiają się zatem do kości pod większym wszystko to sprzyja wykorzystaniu siły. U drugich, budowa smukła, nie gnie o małym przekroju, lecz długich włókienkach (toż gamo prawo Borellego), przyczep do kości pod mniejszym kątem, lecz za to większe skrócenie mięśnia daje dłuższą drogę ruchu, ponadto na dług} a dźwignię. Dotąd zajmowaliśmy się mechaniką mięśnia jednostawowego, poruszającego stawem zawiasowym. Przy stawie dwu- lub wieloosiowym (siodełkowatym, kulistym i t. p.), ruch będzie się odbywał w płaszczyźnie, określonej punktem środkowym stawu, oraz początkiem i końcem mięśnia. Pozatem będzie tu można zastosować prawidła, omówione powyżej stawie zawiasowym. Wynik współdziałania kilku mięśni jednostawowych, z których każdy wzięty z osobna poruszyłby daną kość w innym kierunku, określamy jak następuje. Na podstawie pyzytoczonego powyżej prawa o momencie siły, działanie każdego mięśnia da się zastąpić silą mniejszą z przyczepem dalej od stawu, lub większą z przyczepem bliższym. To nam dozwala zredukować wszystkie mięśnie wspóldziałające do jednego punktu przyczepu. Pozostaje jeszcze oznaczenie wypadkowej, które uskuteczniamy za pomocą wykreślenia równolegloboku sił dla dwóch mię4ni, potem dla dwóch innych i t. d. aż otrzymamy kierunek i wielkość wypadkowej. Prócz działania mięśnia jednostawowego na staw, nad którym miesień przebiega, w nowszych czasach wykryto też działanie na stawy sąsiednie (O. Fischer). I tak, ruch zginający przedramię ograniczy sie do stawu łokciowego tylko przy ustalonem ramieniu. W przeciwnym razie dołączy się niechybnie ruch ramienia ku tyłowi. Wpływ ten na staw barkowy jest koniecznością mechaniezmu, występuje bowiem równie wyraźnie i na sztucznym modelu, w którym mięsień zastąpiono sznurem sprężystym. Dodać należy, że ze zginaczy przedramienia jednostawowymi mięśniami m. ramieniowy wewnętrzny i krótka głowa m. dwugłowego. Długa zaś głowa tego ostatniego po części wyrównywa opisane działanie zginaczy na staw barkowy, dzięki swemu przyczepowi z przodu i powyżej główki kości ramieniowej. Mięsień dwu- lub wielostawowy. Mięsień, przebiegający ponad dwoma lub więcej stawami, przedstawia już warunki wysoce zawiły w porównaniu z opisanymi powyżej. Tem bardziej zatem trzeba i tu zagadnienie uprościć, aby je uczynić przystępnem dla analizy. [więcej w: hipnotyczny sen, optyk, hipnotyczny sen miesięczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Siła mięśnia”

 1. Roadblock Says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Mad Rascal Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie kanałowe warszawa[...]

 3. Mieszko Says:

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 4. Nela Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalanie tłuszczu[...]

 5. The Howling Swede Says:

  Alergia na białka mleka krowiego

 6. Zofia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodonta, ortodoncja Kraków[...]

 7. Accidental Genius Says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

Powiązane tematy z artykułem: clotrimazolum gsk krem hipnotyczny sen soczewki acuvue