leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Sen

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Objawy snu nie ograniczają się jednak tylko do upośledzenia czynności kory mózgowej, bo i czynności niższych części układu nerwowego są mniej lub więcej zmniejszone: odruchy są nieco obniżone, oddechy rzadsze i mają także u mężczyzn typ bardziej piersiowy, skurcze serca są wolniejsze, tonus naczyń słabszy. Naczynia skóry są jednak rozszerzone i zwężają się pod wpływem podniet, nawet takich, które nie powodują przebudzenia. Wydzielanie przeważnej części gruczołów jest zmniejszone lub zupełnie zniesione. Przemiana materyi jest mniej energiczna niż na jawie i to tem bardziej, im głębszy jest sen, że sen nie jest w}ucznie tylko atrybutem kory mózgowej wynika już z doświadczeń, omawianych na str. 301, a tyczących się psa pozbawionego półkul mózgowych, u którego też kolejno mieniak się stan snu i jawy. W każdym razie spoczynek i sen u psa Gol łza trwał o wiele krócej niż u psa normalnego, z czegoby oczywiście wynikało, Że przede wszystkiem półkule mózgowe potrzebują długiego i głębokiego snu. Nawet niektóre doświadczenia przemawiają za tem, Że półkula lewa, która, jak wiemy, bardziej jest czynna niż prawa, wpada w sen głębszy, niż druga półkula. Ze spostrzeżeń Manasseiny mianowicie wynika, że jeżeli łaskotamy spiącego piórkiem po twarzy, to najczęściej wykonywa ruchy reką lewą, nawet gdy leży na lewym boku, bez względu na to, którą stronę się drażni. Na 50 osób w ten sposób badanych wyjątki tyczyły tylko mańkutów, którzy odpowiadali na podniety. Wytłumaczenie przyczyny snu wydaje się na pozór rzeczą łatwą. Każdy narząd w ustroju pracuje z przerwami, w czasie których straty swoje niejako uzupełnia, a nawet serce, które jest ciągle czynne, znajduje w czasie pauz między każdym skurczem należyty odpoczynek, chroniłyby je od znużenia. Oczywiście więc i układ nerwowy środkowy (a w szczególności mózg), którego praca jest w ciągu dnia prawie nieprzerwana, wymaga odpoczynku. Trudność jednak w wytłumaczeniu zjawiska snu leży w tem, że przychodzi on właściwie dość nagle i że powtarza się z taką regularnością. Najbardziej rozpowszechnioną jest teorya toksycza snu, której twórca był Preyer. Z analogii ze znużeniem mięśni, które przypisywał Preyer nagromadzeniu się pro. duktów rozpadu, a. szczególnie kwasu mlekowego, przyjmował, że w czasie czuwania wskutek stałej pracy mózgu wytwarzają się jako produkta wzmożonej przemiany materyi substancye, które działają na układ nerwowy w sposób podobny jak środki narkotyczne, i wywołują sen. W ciągu snu substancye te bądź opuszczają ustrój z wydalinami, bądź też ulegają przemianom chemicznym i w ten sposób układ nerwowy odzyskuje swoją sprawność, następuje przebudzenie. Trudność jednak w przyjęciu tej teoryi nasuwa się od razu, jeżeli zważymy, że silne bodźce, jak ból, emocye psychiczne, zabawa i t. d. odpędzają sen z powiek, gdy podniety te, drażniąc energicznie korę mózgową, musiałyby się właściwie przyczynić do wytworzenia większej ilości owych hipotetycznych substancyj, a tem samem do szybszego sprowadzenia snu. Zjawisko to stoi w zupełnej sprzeczności z przyjęciem zatrucia mózgu substancyami chemicznemi, jako dominującego czynnika w powstawaniu snu, gdyż przez silne wrażenia, pracę umysłową i t. p. zatrucia tego nie tylko nie moglibyśmy wstrzymać, lecz owszem czynniki te tylko by je przyspieszyć musiały. A odwrotnie człowiek nawet wcale nie znużony może zasnąć pod wpływem braku wszelkich wrażeń lub dostatecznej ich ilości. Wiemy o tem już z doświadczenia życia własnego, a dowodzi tego szczególnie znana powszechnie i często cytowana obserwacya Strumpa: chłopiec, który dotknięty był zupełnym brakiem czucia skórnego a był nadto ślepy na jedno oko i słyszał tylko jednem uchem, wpadał zawsze w głęboki sen, ilekroć zawiązywano mu oko zdrowe i zatykano ucho, którem słyszał, czyli skoro tylko przestał odbierać wrażenia z otoczenia. [patrz też: badanie emg warszawa, proszek zasadowy z inuliną, odruch ze ścięgna achillesa ]

Tags: , ,

No Responses to “Sen”

 1. Mud Pie Man Says:

  może i was dotyczy podobny problem

 2. Rafał Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty stomatologiczne warszawa[...]

 3. Flakes Says:

  Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

 4. Disco Potato Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: diagram zębowy[...]

 5. Pusher Says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza stopnie odruch ze ścięgna achillesa proszek zasadowy z inuliną