leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Ruchy szyi i głowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ta. konieczność ustalenia klatki piersiowej przy wiezeniach siłowych sprawia, Że są one przez hygienistów uważane za niekorzystne, gdyż znaczne wzmoŻenie eiănienia w jamie piersiowej utrudnia odpływ krwi Żylnej do serca. Przy nachyleniach tułowia ruch sam jest wykonywany dzięki sile ciężkości, czynna zaś rola przypada jedynie jego antagonistom (skurcz hamujący, patrz wyżej). I tak, przy nachyleniu wprzód hawysiłek mięśni miednicowych i krzyżowogrzbietowych chroni nas od upadku na twarz. Skurcz właściwych zginaczy (t. j. dla naszago przykładu przedewszy stkiem m. prostego brzucha i lędźwiowo-biodrowego) przyłącza się tylko wtedy, jeśli ruch ma się odbyć z prędkością tę, jakQ może dać samo działanie siły ciężkości. Takie szybkie naehylenia wykonywamy np. dla uniknięeia ciosu, dla schwycenia lub odbicia pocisku l. t. p. Na odwrót, przy nachyleniach wstecz, hamulcem są młęśnie brzuszne. Podobne prawidła rządzą tež ruchami s z y i i głowy. Głowę trzymamy zwykle w takiem położeniu, że opadłaby wprzód, gdyby nie stały skurcz mięśni karku. Dla skinienia głową wystarczy ten skurcz zwolnić. Dopiero przy szybkiem skinięciu możemy wyczuć stwardnienie mięśni mostko-obojczyko-sutkowych. Co do szczęki dolnej, zamykanie ust odbywa się z pomocą mięśni skroniowych i żwaczy, które, dzięki przyczepowi prostopadlemu do kości, stanowią przykład prawie całkowitego wyzyskania siły mięśniowej. Te korzystne warunki istnieją jednak tylko dla położenia, odpowiadającego mniej więcej ustom zamkniętym. Przy ustach otwartych ad macimum, przeciwnie, siła ta maleje prawie do zera. Mięśnie skrzydlaste zewnętrzne nietyłko wysuwają szczękę ku przodowi (jednostronnie lub obustronnie), lecz prawdopodobnie (I) u Bois Reymond) działają także przy otwieraniu ust wspólnie z mm. gnykowymi. W zakresie ruchów koń ezyn g Ó r n y eh, ostatnie czasy przyniosły nam niejedne zmianę zapatrywań. W sprawie ruchów w stawie barkowym panował do niedawna pogląd D uch en n e a, jakoby w podnoszeniu ramienia do poziomu łopatka nie brała udziału; dopiero w dalszych stadyaeh ruchu ramienia ku górze miały uczestniezyĆ mięśnie łopatkowe. W istocie, podrażnienie elektryczne m. naramiennego wystareza do podniesienia ramienia do poziomu. P. Ri r wykazał jednak oglądaniem, Że od początku ruchu biorą tu udział i mięśnie łopatkowe, przedewszyštkiem zaś m. zębaty przedni, eo potwierdził St einhaus en, dowodząc (prześwietleniem) wychylenia łopatki także w tym pierwszym okresie podnoszenia rarmenia. O zginaniu i prostowaniu przedramienia wspomni elišmy już wyżej kilkakrotnie. Natomiast wspomnieć jeszcze należy o pronaeyi i. supinaeyi. Ruchy te odb wają się dzięți_yyyijąniu i odwijaniu ścięgien dokoła oseł przedramienia. Według nowszych badań supinatorem głównym jest m. dwugłowy, pronatorem zaś — pr. czworoboezny; rola innych mięśni jest tylko pomoenieza. Dlatego też w supinacyi (z podchwytem, jak mówią gimnastycy), łatwiej nam w zwieszeniu podnieść się do ramion ugiętych, niż w pronaeyi (z nachwytem), gdyż w ostatnim wypadku dodatkowy wysiłek sprawia konieczność zrównoważenia supinacyi, jaką przy każdym skurczu wywołuje m. dwugłowy. Siła znaczna, jaką ten mięsień może jest też powodem, dla którego supinaeyę wogÓle jesteśmy w stanie wykonać z większą energią, niż pronacyę. Stąd budowa wszelkich śrub, zamkóy, klamek i t. p., obliczona na ruchy supinacyjne ręki prawej. Przy większych wysiłkach pronacyjnyeh znów (odkręcanie śrub l. t. p.), siła pronatorów nie wystarcza i pomagamy sobie rotacyą w stawie barkowym. [więcej w: hipnotyczny sen, optyk, hipnotyczny sen miesięczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Ruchy szyi i głowy”

 1. Ignacy Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fizjoterapia kursy warszawa[...]

 2. Mikołaj Says:

  Uprawiam delikatnie sport

 3. The Dude Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do medycyna estetyczna lublin[...]

 4. Maksymilian Says:

  no to niegroźne czy nie?

 5. Little General Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: medycyna sportowa[...]

 6. Robert Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

Powiązane tematy z artykułem: clotrimazolum gsk krem hipnotyczny sen soczewki acuvue