leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Refrakcya statyczna oka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W uproszczonem oku, o ile nie chodzi o szczególną dokładność, możemy z łatwością oznaczyć wielkość i położenie obrazów wytwarzanych na siatkówce. W tym celu wykreślmy my od punktu, dla którego szukamy obrazu, linię prostą przez punkt węzłowy (zredukowany) i przedłużamy ją do siatkówki. Punkt, w którym ta linia przecina się z siatkówką, jest miejscem położenia obrazu. Linię tę nazywamy linią kierunkową albo promieniem kierunkowym. Punkt węzłowy jest zatem miejscem skrzyżowania wszystkich promieni kierunkowych. Dwa takie promienie kierunkowe poprowadzone od skrajnych punktów przedmiotu wyznaczają wielkość (długość) obrazu na siatkówce. Kąt zawarty pomiędzy tymi dwoma promieniami kierunkowymi jest kątem, pod jakim dany przedmiot oku się przedstawia. Z wielkości kąta widzenia, znając odległość siatkówki od punktu węzłowego, można z łatwością obliczyć wielkość obrazu. Ta linia kierunkowa, która przechodzi przez punkt węzłowy i środek plamki żółtej nazywa się widzenia G Linię widzenia kierujemy na przedmiot, w który w danej chwili się wpatrujemy, plamka żółta bowiem jest, jak wiadome, najwrażliwszem miejscem siatkówki. Linia widzenia nie jest identyczną z optyczną (F), na której położone są środki krzywizny wszystkich powierzchni łamiących oka, oraz wszystkie punkty kardynalne. Linia widzenia przebiega zazwyczaj przed okiem nieco ku i ku górze od osi optycznej, a poza punktem węzłowym na zewnątrz i ku dołowi tak, że koniec osi optycznej przecina siatkówkę między plamką żółtą a tarczą nerwu wzrokowego. Kąt zawarty między linią widzenia a osią optyczną oka, tak zwany kąt CE, wynosi zwykle 3—70 Nadmienić jeszcze należy, że przeciętne oko prawidłowe nie jest zazwyczaj dokładnie ześrodkowane, to znaczy, że środki poszczególnych jego krzywizn i punkty kardynalne nie Są ułożone Ściśle na jednej linii prostej. Niedokładności te Są jednak bardzo nieznaczne. Przez refrakcye systemu optycznego rozumiemy działanie, jakie system ten wywiera w kierunku skupiającym lub rozpraszającym na wiązkę równoległych, tak, że miarą tej refrakcyi jest stopień zbieżności: względnie rozbieżności. Stopień łamliwości możemy zatem wgrać w przyrząd optyczny, który skupia promienie w odległości | 1/5, etc. metra posiada refrakeyę 1, 2, . etc. dyoptryi, Wyraz refrakcya w odniesieniu do dyoptryki oka nabiera jednak innego cokolwiek znaczenia. Przez refrakeyę oka rozumiemy stosunek jego siły łamliwej do położenia siatkówki względem punktów kardynalnych, a w szczególności względem ogniska tylnego, Za prawidłową, podstawową refrakeyę oka przyjęto takie ustosunkowanie jego siły skupiającej do położenia siatkówki, czyli inaczej do przednio-tylnego wymiaru gałki ocznej, że promienie równoległe, wpadające do oka postaci wiązki przebiegającej wzdłuż osi, skupiają się w jednym punkcie na wrażliwej warstwie siatkówki, ł. j. w warstwie czopków i pręcików. Znaczy to, Że w tej warstwie ma przypadać tylne główne ognisko oka. Taki optyczny stan oka nazwał Donders emmetropią, czyli miarowym stanem Widzimy z tego że miarowość oka nie zależy od bezwzględnej jego refrakcyi, lecz od stosunku tei refrakcyi do wymiaru strzałkowego czyli do tak zwanej odległości gałki. I tak, jeśli refrakcya oka wynosi 60 dyoptryi, to ażeby oko to było miarowe, wymiar jego przednio-tylny musi równać się 22.17 mm. Jeśli zaś długość gałki wynosi 20,15 mn., to dla zachowania emmetropii refrakcya musi być silniejszą i musi wynosic 66 dyoptryi. [podobne: amertil ulotka, , milukante cena  ]

Tags: , ,

No Responses to “Refrakcya statyczna oka”

 1. Barbara Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Olimp Carbonox[...]

 2. Luiza Says:

  Dieta jest najważniejsza

 3. Onion King Says:

  [..] Cytowany fragment: clenbuterol[...]

 4. 101 Says:

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

Powiązane tematy z artykułem: amertil ulotka milukante cena