leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Refrakcja oka

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W pierwszym razie refrakcya jest w stosunku do oddalenia siatkówki, czyli do długości osi strzałkowej zbyt silną i stan taki nosi nazwę myopii (Me), a oko takie naz wam krótkowzrocznem. Jasną jest rzeczą, że niestosunek może być tak dobrze wynikiem wydłużenia przedniotylnej osi gałki, jak i zwiększenia stopnia refrakcyi, a to ostatnie może zależeć bądź od zwiększenia krzywizn, bądź od większych współczynników załamania. Wszystkie te czynniki mogą się też łączyć ze sobą i to w rozmaitym stosunku. jednak głównym, jeśli nie wyłącznie działającym czynnikiem, jest wyodsupięcie siatkówki. W drugim przypadku refrakcya oka jest widocznie zbyt słaba w stosunku do długości osi przednio-tylnej i stan taki nazywamy hypermetro- pią(Hp), a oko takie dalekowzrocznem. I tu także może zachodzić albo wylącznie zbyt krótki wymiar strzałkowy gałki, albo tylko zbyt słaba refrakcya, czyta wskutek zmian w krzywiznach, zyto wskutek zmian we współczynnikach załamywania, albo wreszcie równoczesny zbieg tych czynników. Ale przy hypermetropii, podobnie jak przy myopii, najczęściej przyczyna wady tkwi w długości przednio-tylnego wymiaru gałki ocznej, który tutaj jest w stosunku do refrakcyi za krótki, czyli siatkówka zanadto zbliżona. Pomimo, że przyczyna wad refrakcyi polega prawie zawsze na nieprawidłowej budowie gałki ocznej, a w szczególności na zbyt długim lub zbyt krótkim wymiarze strzałkowym, to jednak mówiąc o myopii używamy wyrażenia, że oko ma zbyt silną, wygórowaną refrakcyę i dlatego promienie równolegle gromadzi już przed siatkówką. Dla ścisłości należałoby raczej powiedzieć, że oko takie, jak na swą budowę, zbyt silnie załamuje promienie. Podobnie mówimy o oku dalekowzrocznem, nadmiarowem, że posiada, jak na swą budowę, zbyt słabą refrakcyę. Tak jedna, jak i druga z tych wad powoduje niewyraźne widzenie przedmiotów odległych, promienie bowiem równoległe, przecinając się nie na siatkówce, lecz przed albo poza nią, wytwarzają z każdego punktu tych przedmiotów kręgi rozproszenia. Wielkość tych kręgów zależy od rozwartości źrenicy i od stopnia ametropii. Im większa jest źrenica i im dalej przed siatkówką, względnie poza nią leży punkt zborny promieni równoległych, tem one są większe. Kształt ich zaś zależy od kształtu źrenicy, toteż zwyczajnie są okrągłe i dlatego noszą nazwę kręgów rozproszenia. Przestają jednak być kręgami w pewnych przypadkach chorobowych i w których źrenica przybiera kształt nieprawidłowy i staje się owalną, sercowatą, wieloboczną, lub wogóle nieregularną, Kręgi rozproszenia sąsiednich punktów przykrywają się częściowo wzajemnie i czynią cały obraz przedmiotu niewyraźnym i zatartym, linie zewnętrznych jego zarysów rozmazują się również, Kręgi rozproszenia, a to, jak łatwo zrozumieć, na szerokość połowy średnicy kręgów rozproszenia. Kręgi te można z łatwością pomniejszyć, a tem samem mimo ametropii widzieć wyraźnie odlegle przedmioty, jeśli się patrzy przez mały otworek w nieprzeźroczystej zasłonie (otwór stenopeiczny). [przypisy: amertil ulotka, , milukante cena  ]

Tags: , ,

No Responses to “Refrakcja oka”

 1. Patrycja Says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 2. Konstanty Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do wymiana kryptowalut[...]

 3. Zod Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 4. Malwina Says:

  Article marked with the noticed of: materac do spania[...]

 5. Milena Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: amertil ulotka milukante cena