leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Postawa stojąca

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Możemy tu zastosować prawo o momencie siły przy obrocie ciał kolo osi (którą tu jest krawędź C), wspomniane już wyżej przy mechanice mięśni. Na deskę B działa w punkcie, odpowiadającym rzutowi środka ciężkości, a w odległości a: od osi C, ciężar ciała osoby badanej (P). Moment siły Ms P. x. Na ruchomy koniec deski B działa moment siły o tej samej wartości, lecz składający się z czynników innych: zmniejszonego ciężaru p i odległości L obu krawędzi, na których opiera się B. Ponieważ P. a: p. L, przeto a: p czyli odległość rzutu środka ciężkości od krawędzi C obliczamy dzieląc iloczyn częściowego ciężaru na tarczy wagi A i odległości między obiema krawędziami, przez całkowity ciężar osoby badanej. Znalazłszy w ten sposób położenie płaszczyzny czołowej, przechodzącej przez środek ciężkości, z pomocą poziomo na suwaku D umieszczonej podziałki ruchomej określamy odległość tej płaszczyzny od ważniejszych wyrostków kostnych, Należy dodać, że środek ciężkości ma położenie stałe tylko dla pewnej ściśle określonej pozycyi ciała. Przy zmianach wzajemnego stosunku różnych części ciała, punkt ten ulega znacznym przesunięciom: przy pozycyi np., odpowiadającej skoczkowi biorącemu przeszkodę. Badano dotąd najczęściej postawę stojącą symetryczną z piętami spojonemi i kolanami prostemi, lecz zarazem „wygodną t. j. wymagającą możliwie mało pracy mięśniowej. W postawie takiej zachowujemy równowagę, jeśli rzut środka ciężkości pada w granicach figury, jaką dają zewnętrzne kontury obu stóp, połączone z przodu i z tyłu stycznemi. Do utrzymania ciała w tej pozycyi, według przyjętej dawniej dość powszechnie teoryi anatoma Meyera, wystarczałaby wytrzymałość więzadeł i pewne właściwości budowy stawów kolanowych i skokowych. W rzeczywistości jednak nawet tę „wygodną pozycyę utrzymujemy tylko pracą licznych mięśni, a przede wszystkiem łydkowych (w których też najrychlej czujemy znużenie po dłuższem staniu), biodrowo-lędźwiowych, wyprostnych grzbietu i karkowych. Że wykonywamy przy staniu pracę mięśniową, dowodzi już choćby fakt zwiększonej w tej pozycyi wymiany gazów (absorbcyi tlenu i wydzielania dwutlenku węgla). Czynność zaś wymienionych mięśni jest niewątpliwa na podstawie oglądania i obmacywania mięśni (patrz wyżej), wreszcie na podstawie rozważenia pozycyi środka ciężkości ciała, jak również środków ciężkości poszczególnych członków (na zwłokach, Braune i Fischer). Przechodząc do roli poszczególnych grup mięśniowych, pomijamy mm. karku i grzbietu, o których mówiliśmy już wyżej. Co do mm. biodrowo-lędźwiowych, zapobiegają one opadnięciu tułowia wraz z miednicą wstecz około osi czołowej, przechodzącej przez oba stawy biodrowe, gdyż środek ciężkości górnej części ciała leży nieco ku tyłowi wobec tej osi. Mięśnie łydkowe znów zapobiegają opadnięciu całego ciała wprzód: nogi bowiem, a zwłaszcza podudzia, są dość silnie nachylone ku przodowi. [hasła pokrewne: gociek twitter, gruczoły brunnera, gemini trzy lipy ]

Tags: , ,

No Responses to “Postawa stojąca”

 1. Anastazja Says:

  Article marked with the noticed of: Kremacja[...]

 2. Olivier Says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 3. Drugstore Cowboy Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet okulistyczny[...]

 4. Artur Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

 5. Nightmare King Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog warszawa[...]

 6. Olivia Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: gemini trzy lipy gociek twitter gruczoły brunnera