leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘polaryzacja okulary’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Obok chronofotografii, Mare y zastosował graficzne rejestrowanie ciśnienia, wywieranego przez stopę na ziemię, za pomocą trzewika z grubą podeszwą „dynamometryczną, mieszczącą zwoje rurek kauczukowych, połączonych z bębenkiem zapisującym. W świetle danych, wykrytych temi metodami, każdy krok chodu ludzkiego przedstawia się jako przeniesienie środka ciężkości ciała wprzód i ku górze za pomocą pracy mięśni wyprostnych uda, podudzia i stopy nogi zostającej w tyle, dajmy na to, prawej. Przy końcu tego ruchu nastąpiłby upadek, gdyby nie postawienie drugiej nogi (lewej) pod przeniesionym wprzód środkiem ciężkości. Następuje krótki okres „podwójnego oparcia, gdy ciężar ciała spoczywa na obu nogach; poczem noga prawa odrywa się od ziemi, aby powtórzyć ruch, wykonany uprzednio przez nogę lewą. Przy obliczeniu pracy, jaką wykonywamy podczas takiego kroku, należy uwzględnić: zmiany prędkości w kierunku poziomym, oscylacyę pionową środka ciężkości, oraz ruch ku przodowi zwieszonej wolno nogi lewej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polaryzacja okulary’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Znacznie więcej pracy mięśniowej wymaga sztywna postawa wojskowa (baczna): środek ciężkości jeszcze bardziej przesuwa się ku przodowi, a prócz wymienionych mięśni wybitnie pracują także grupy ich antagonistów. Przeciwnie, postawa przybierana przez żołnierza na rozkaz: „spocznij , jest mniej nużącą, niż opisana wyżej postawa „wygodna. Przez wysunięcie jednej nogi wprzód i w bok polepszają się warunki równowagi (szersza podstawa); poza tem noga wysunięta, ugięta w kolanie i odciążona, spoczywa zupełnie. Także u większości czworonogów postawa stojąca wymaga pracy mieśniowej. Kolebką dzisiejszych pojęć naszych o lokomocyi człowieka i zwierząt było zastosowanie przez Mareya do badań nad tymi ogniskami metody graficznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polaryzacja okulary’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Możemy tu zastosować prawo o momencie siły przy obrocie ciał kolo osi (którą tu jest krawędź C), wspomniane już wyżej przy mechanice mięśni. Na deskę B działa w punkcie, odpowiadającym rzutowi środka ciężkości, a w odległości a: od osi C, ciężar ciała osoby badanej (P). Moment siły Ms P. x. Na ruchomy koniec deski B działa moment siły o tej samej wartości, lecz składający się z czynników innych: zmniejszonego ciężaru p i odległości L obu krawędzi, na których opiera się B. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polaryzacja okulary’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Do tego samego celu dojść możemy jednak daleko krótszą i prostszą drogą. Używając optyczny przyrząd złożony z powierzchni kulistych Gauss wykazał, że każdy na wspólukład danej osi posiada dla wiązkek promieni przyosiowych 6 punktów kardynalnych. Do określenia położenia punktów kardynalnych na osi potrzeba znać współczynniki załamania wszystkich wchodzących w grę środowisk, promienie krzywizny i wzajemne oddalenie powierzchni łamiących, stanowiących dany układ optyczny. Własności punktów kardynalnych są następujące: Promienie wychodzące z pierwszego ogniska głównego po przejściu przez wszystkie powierzehnie łamiące przebiegają w ostatniem środowisku równolegle do osi. Promienie równolegle padające na pierwszą powierzchnię łamiącą po przejściu przez cały układ zbierają się w ostatniem środowisku w ognisku tylnem. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries