okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘okulista’

Szkła wklęsne

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Jeżeli obserwując wciąż ruch cienia, zgodny lub przeciwny, ustawiamy przed okiem badanem coraz to silniejsze szkła wklęsłe, względnie wypukłe, spostrzegamy ruch cienia tak długo, dopóki nie dojdziemy do soczewki, która ametropię w zupełności wyrówna. W tej chwili, pomimo poruszeń drucika, Żadnego cienia w obrębie płomienia świecy nie mozemy zauwazyć. To znikniecie cienia jest przy tem doświadczeniu wskazówką, żeśmy ametropie wyrównali i że szkło w tej chwili użyte możemy uważać za miarę zachodzącej wady refrakcyi. Zjawisko to zostało zużytkowane w okulistyce do jednej z podmiotowych metod oznaczania refrakcyi. Jeżeli ustawimy przed okiem miarowem szkło zbyt silne, przekraczające stopień jego ametropii, wtedy ruch cienia ze zgodnego stanie się odwrotnym, z odwrotnego zaś zgodnym. Zjawisko to łatwo zrozumieć, gdy się zważy, że szkło zbyt silne stwarza wade przeciwną, zamienia na hypermetropi9 i odwrotnie. To zupełnie analogiczne zjawisko spostrzegamy, patrząc na odległy punkt świecący albo na biały krążek na czarnym tle przez wąską szczelinę w nieprzeźroczystej płytce i jeśli płytkę tę poruszamy przed okiem w kierunku prostopadłym do długości szczeliny. W tym wypadku miejsce drucika rzucająeego cień zastępuje szczelina przepuszczająca promienie. W przypadkach ametropii dzięki ternu, że płytka odcina przeważną część promieni, kręgi rozproszenia ulegną znacznemu pomniejszeniu i krążek biały będzie widziany o wiele ostrzej, niż wolnem okiem, ale będzie wykonywał pozorne ruchy, w razie myopii zgodnie, a w razie hypermetropii przeciwne ruchom szczeliny. Trzeba sobie tylko wyobrazić, że położenia 1, 2, 3 zajmuje kolejno nie drucik, lecz szpara stenopeiczna i że po tychże samych drogach, co cień drucika, przebiega tam wiązka promieni. to może być w podobny sposób, jak kineskopia, wyzyskane do oznaczenia—stanów refrakcyi (kineskopia) Jeżeli zamiast poruszać przed okiem jedną szczelinę ustawimy przed niem nieruchomo kilka równoległych szczelin, lub, co na jedno wyjdzie, szereg małych otworków zrobionych w płytce w obrębie póła źrenicznego, to pojmiemy, że w razie emmetropii, równoległe wiązki promieniujące przez te otworki do oka przetną się wszystkie na siatkówce w jednym punkcie, z zastrzeżeniem, że nie uwzględniamy w tej chwili aberracyi sferycznej. Punkt świecący będzie zatem widziany pojedyńczo. W razie ametropii jednakowoż oko będzie widziało zamiast jednego tyle punktów świecących, ile przed źrenicą otworków w płytce i obrazki te będą tem ostrzejsze, ale i tem mniej jasne zarazem, im mniejsze otworki, bowiem w obrębie wielkiego kręgu rozproszenia z poszczególnych wiązek promieni przez otworki przepuszczonych. W jakikolwiek sposób są ułożone otworki w płytce, czy w jednym szeregu, czy w kształcie krzyża, lub dowolnej innej figury, ułożenie i liczba obrazków odległego punktu świecącego zawsze im będzie ściśle odpowiadać, jeżeli tylko wszystkie otworki leżą w obrębie źrenicy i pod warunkiem, że oko nie jest miarowe. Patrząc na punkt świecący przez gęste sito, miarowe oko widzi punkt pojedyńczo, krótkowzroczne lub dalekowzroczne widzi jasnych punktów tyle, ile otworków znajduje się w obrębie źrenicy. [hasła pokrewne: okulista poznań, , okulista  ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Szkła wklęsne

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2016

Widzimy soczewkę, która pozwala oku niemiarowemu widzieć odległe stan0wiska równocześnie na miare ametropii. Należy tylko zwrócić uwagę, że pomijamy przytem odległość, która dzieli szkło wyrównawcze od rogówki, a która wynosi zazwycząj 10—15 mm. Ogniskowa soczewki wklęsłej, która wyrównywa dany stopień myopii, musi zatem musi być silniejsza, niżby to ma sie rzecz przy hypermetropii. Tu soczewka wypukła ma o 10—15 mm. dłuższe, niż odległość punktu dali wzroku od grodka rogówki, musi być zatem słabszą, niż by odpowiadało rzeczywistemu stopniowi hypormetropii. Różnice te są tem znaczniejsze, im wyższy jest stopień ametropii i mogą dochodzić nawet do kilku mm. Przy niskich stopniach ametropii, jaki spotykamy w oczach fizyologicznych, odległość szkła od oka nie odgrywa prawie żadnej roli. Istotnie bowiem, czy ogniskowa soczewki wyrownawczej wynosi 99, czy 101 mm, to siła jej nie odbiega od więcej jak 0 D. Jeśli jednak chodzi o soczewki bardzo silne, to pamiętać trzeba, że różnica 10 mm. stanowi już wiele. Tak np, soczewka 0 ogniskowej 5 ma 20, a jeśli ogniskowa skróci się do 4 mm., to siła tej soczewki wzrośnie do 25 D. Istnienie tych różnie nie przeszkadza nam jednak używać wyrównywania wad refrakcyi za pomocą} doboru szkieł jako lepszej podmiotowej metody oznaczania ich stopnia, bo znając odległość szkła od oka, możemy z jego siły refrakcyę oka dokładnie obliczyć. Przy metodzie tej nie należy zapominać jeszcze o wpływie akomodacyi, za pomocą której badany bezwiednie powiększa stopień statycznej refrakcyi swego oka, zwiększa zatem pozornie myopię, a zmniejsza hypermetropię. Wynika z tego zasada, że w miare myopii musimy możliwie szkło wklęsłe, za miarą hypermetropii możliwie najsilniejsze szkło wypukłe, które nąjlepszą bystrość wzroku przy patrzeniu w dal. W jaki sposób mamy ocenić i zmierzyć stopień tej bystrości wzroku, o tem będzie mowa na innem miejscu. Dalsze metody oznaczania refrakcyi. Dla wykazania stanów refrakcyi odmiennych od podstawowego typu, a więc także dla stwierdzenia myopii i hypermetropii możemy wykonać następujące doświadczenie: w zaciemnionym pokoju z odległości kilku metrów w płomień świecy lub świecący otwór w ekranie, przesuwamy tuż przed okiem cienki pręcik lub drucik z boku na bok, z dołu do góry, lub skośnie, poruszając nim tam i na powrót niezbyt szybko, zawsze w kierunku prostopadłym do jego długości. Jeżeli oko jest miarowe, wtedy przesuwanie drucika tego przed okiem nie będzie nam wcale przeszkadzało w dokładnem widzeniu punktu świetlnego i nie będziemy wtedy widzieli w obrębie płomienia świecy nie szczególnego. Jeśli natomiast istnieje ametropia, wtedy punkt świecący będzie się przedstawiał jako krążek rozproszenia w postaci jasnej plamy, a podczas przesuwania drucika przed źrenicę zauważymy cień w postaci czarnego paska, jasna. plamę pionowo, poziomo, lub skośnie, stosownie do tego, jak drucik trzymamy. Jeżeli zachodzi myopia, cień ten porusza sie zgodnie z kierunkiem ruchów drucika t. zn., jeśli drucik przesuwamy przed źrenicą. od prawej strony ku lewej, to i cień od prawej ku lewej sie przesuwa, a gdy drucikiem wracamy na prawo, to i cień za nim powraca na prawo. Jeśli zachodzi hypermetropia, ruch cienia w obrębie jasnego kółka odbywa sie w kierunku wprost przeciwnym poruszeniom drucika przed źrenie4. lin wyższy jest stopień ametropii, tem wyraźniej zjawisko to występuje. [hasła pokrewne: okulista poznań, , okulista ]

Comments Off

« Previous Entries