okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘Okulista Gliwice’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Obok chronofotografii, Mare y zastosował graficzne rejestrowanie ciśnienia, wywieranego przez stopę na ziemię, za pomocą trzewika z grubą podeszwą „dynamometryczną, mieszczącą zwoje rurek kauczukowych, połączonych z bębenkiem zapisującym. W świetle danych, wykrytych temi metodami, każdy krok chodu ludzkiego przedstawia się jako przeniesienie środka ciężkości ciała wprzód i ku górze za pomocą pracy mięśni wyprostnych uda, podudzia i stopy nogi zostającej w tyle, dajmy na to, prawej. Przy końcu tego ruchu nastąpiłby upadek, gdyby nie postawienie drugiej nogi (lewej) pod przeniesionym wprzód środkiem ciężkości. Następuje krótki okres „podwójnego oparcia, gdy ciężar ciała spoczywa na obu nogach; poczem noga prawa odrywa się od ziemi, aby powtórzyć ruch, wykonany uprzednio przez nogę lewą. Przy obliczeniu pracy, jaką wykonywamy podczas takiego kroku, należy uwzględnić: zmiany prędkości w kierunku poziomym, oscylacyę pionową środka ciężkości, oraz ruch ku przodowi zwieszonej wolno nogi lewej. Ten ostatni uważano dawniej za czysto bierny (wahadłowy, bracia W e bero wie); dziś wiemy, że zginacze uda i podudzia odgrywają w nim rolę czynną (Marey, P. Rieher). Nie pozostaje nadto w bezczynności i tułów i kończyny górne. Kręgosłup ulega kolejnym rotacyom, wskutek których bark i cała kończyna górna prawa przenoszą się wprzód przy kroku nogi lewej. Stosunek wzajemny ruchów obu par kończyn jest tu zatem taki sam, jak u większości Czworonogów. Tylko piechurzy wyścigowi angielscy przyswoili sobie sztucznie ruchy kończyn górnych zgodne z ruchami nóg (a wiec analogicznie do lokomocyi wielbłąda lub żyrafy). Działanie mięśni jest zasadniczo podobne we wszystkich trzech wypadkach; stopniuje się tylko natężenie skurczów, które mają przy lokomocyi wogóle cechę skurczów rzutowych (patrz wyżej). Ze sił zewnętrznych, wchodzących w rachubę przy omówionych postaciach lokomocyi, prócz siły ciężkości wymienić należy opór podłoża (ziemi, podłogi) i tarcie. Stąd większe znużenie przy lokomocyi na podłożu grząskiem (piasek, błoto) lub śliskiem. Człowiek musi się mozolnie uczyć, gdy czworonogi wykonywują je od pierwszego razu. Przyczyna leży w fakcie, iż wskutek swego dwunożnego chodu człowiek nie tak łatwo przyswaja sobie zdolność do stałego przechylenia szyi wstecz, jakiego potrzeba dla utrzymania ust i nosa nad powierzchnią wody. Ruchy wiosłujące Obu par kończyn przy pływaniu skierowane są ku dołowi (dla przezwyciężenia siły ciężkości) oraz ku tyłowi (dla posuwania ciała wprzód). Znaczną rolę odgrywają tu też ruchy oddechowe i „pojemność życiowa pływaka, gdyż przy nasilonym wdechu ciężar wlaściwy spada poniżej ciężaru wody. [więcej w: Okulista Gliwice, badanie dopplera, okulista wrocław ]

 

Comments Off

Posts Tagged ‘Okulista Gliwice’

Graficzne rejestrowanie ciśnienia

Posted in Uncategorized  by admin
January 10th, 2018

Znacznie więcej pracy mięśniowej wymaga sztywna postawa wojskowa (baczna): środek ciężkości jeszcze bardziej przesuwa się ku przodowi, a prócz wymienionych mięśni wybitnie pracują także grupy ich antagonistów. Przeciwnie, postawa przybierana przez żołnierza na rozkaz: „spocznij , jest mniej nużącą, niż opisana wyżej postawa „wygodna. Przez wysunięcie jednej nogi wprzód i w bok polepszają się warunki równowagi (szersza podstawa); poza tem noga wysunięta, ugięta w kolanie i odciążona, spoczywa zupełnie. Także u większości czworonogów postawa stojąca wymaga pracy mieśniowej. Kolebką dzisiejszych pojęć naszych o lokomocyi człowieka i zwierząt było zastosowanie przez Mareya do badań nad tymi ogniskami metody graficznej. Stworzywszy (1882, z pomocą gminy miasta Paryża i rządu) stacyę fizyologiczną w Parc des Princes pod Paryżem, poświęconą wyłącznie studyom w tym kierunku, i fotografię, która polega na połączeniu, na jednej kliszy, szeregu zdjęć migawkowych, przedstawiających poszczególne fazy danego ruchu. Osoba badana porusza się przed czarnem tłem. Przy analizie skoku n. p. Mazrey każe jej ubrać się biało, gdyż tu, wskutek wielkiej prędkości ruchu, poszczególne fazy i tak wyraźnie się odgraniczają. Gdy jednak idzie o chód lub bieg, piechur ubiera się czarno, a tylko bialemi naszytemi tasiemkami i guzikami zaznacza się położenie głowy (otwór uszny zewnętrzny), stawu barkowego, oraz osi kończyny górnej i dolnej. Otrzymamy w ten sposób szereg zdjęć czysto linijnych może już bezpośrednio służyć za podstawę wykresów geometrycznych i obliczeń. Dalszego udoskonalenia chronofotografii (które jednak z łatwych do zrozumienia powodów nie da się zagłosować do ruchów takich, jak bieg, skok, rzut) dokonali Braune i Fischer. Fotografują oni w pokoju ciemnym, naszywki zaś białe Mareya zastępują 11-tu rurkami Geisslerowskiemi, przez które 26 razy na sekundę przepuszczają prąd wtórny; cewki Ruhmkorffa, ekspozycya kliszy zaś jest stała przez cały ciąg doświadczenia. Na zdjęciach tych widzimy też miary czasu i przestrzeni: podziałka u dołu odpowiada odstępom 1/ 2 metrowym, u góry zaś możemy odczytać położenie wskazówki zegara sekundowego współczesne z każdą fazą ruchu. Badąjąc lokomocyę zwierząt, Marey pokusił sie 0 głebsze znacznie wnikniecie w istotę zjawiska. Po ustaleniu, z pomocą chronofotografii, położenia osi poszczególnych części kośćca przy ruchu, zabijał i szkieletował zwierzę, poczem, odtworzywszy na szkielecie pozycye różnym fazom, wymierzał stopnie skróceń różnych mięśni i w ten sposób z całą dokładnością określił ich czynność. [hasła pokrewne: Okulista Gliwice, badanie dopplera, okulista wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries