leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Co do mięśni gładkich, wchodzą tu w rachubę przede wszystkiem mięśnie naczyń krwionośnych. Ośrodek główny znajduje się w rdzeniu przedłużonym, ale niewątpliwie istnieją też ośrodki niższego rzędu rozmieszczone w rdzeniu kręgowym. Ośrodki mięśni wchodzących w skład przewodu pokarmowego i narządu moczopłciowego a więc szczególnie mięśni odbytnicy, pęcherza moczowego i macicy, znajdują się w dolnej części rdzenia krę g owego. Znaczna część tych mięśni jest stale tonicznie skurczoną, jak n. p. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Liczne narządy ciała znajdują się stale w pewnym stanie podrażnienia i też ciągle w stanie czynnym mniejszego lub większego stopnia. Stan ten czynny nazywamy stanem toniczym. W pierwszym rzędzie odnosi się to do mięśni szkieletu, z których znaczna część rzeczywiście znajduje się w słabym skurczu. W stanie tym utrzymują je podniety, które wychodzą z układu nerwowego Środkowego, o czem poucza nas klasyczne doświadczenia. Jeżeli mianowicie żabie, której wycięto mózg, przetnie się jeden nerw kulszowy i zawiesi się ją pionowo, to kończyna, której nerw przecięto, jest wiotka i dłuższa niż druga, która w wszystkich stawach jest lekko zgięta. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Pocierając palcem po skórze okolicy krzyżowej, wywołujemy u psa tak zwany odruch drapania, który bądź ogranicza się do kilku silnych wyprostowań kończyny tylnej tej samej strony, bądź też przechodzi w wybitne drapanie. Odruch rzyciowy (analny) i skórno-rzyciowy polega na rytmicznych skurczach zewnętrznego zwieracza rzyci (sfincter ani externus), wywołanych przez mechaniczne drażnienie błony śluzowej lub głaskanie skóry koło otworu stolcowego; T0dobne odruchy skórne są: odruch mosznowy, odruch zgięcia palców wywołany lekkiem ukłuciem stopy i t. d. Do odruchów skórnych zalicza się także acz niesłusznie — tak zwane odruchy dotykowe Munka. Jeżeli psa uniesiemy w pozycyi pionowej tak, aby kończyny zwisały, to delikatne dotknięcie skóry grzbietu stopy, powoduje żywy ruch kończyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Jak ważny jest ten regulujący wpływ układu współczulnego, wskazują doświadczenia Popielskiego, który psom wycinał splot trzewny (plerus solaris), a u których w następstwie tej operacyi wystąpiły trwałe zaburzenia naczynioruchowe oraz w czynności mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Układ współczulny zawiera także i nerwy dośrodkowe, których komórki odżywcze znajdują się jednak —jak się zdaje nie w zwojach współczulnych, lecz w zwojach międzykręgowycb. Włókna te przewodzą z narządów wewnętrznych (trzew) podniety do układu nerwowego środkowego, ich drażnienie (n. splanchnieus, depressoz i t. d.) powoduje różne odruchy mięśni naczyń, serca i t. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Te włókna nerwowe, które opuszczają rdzeń przez korzonki krzyżowe i tworzą t. zw. nervi erigentes peni stoją w związku z komórkami nerwowemi, które wplecione w pień tych nerwów znajdują się po większej części w bliskości samych narządów, które zaopatrują. Włókna pochodzące z części lędźwiowej i krzyżowej układu autonomicznego zaopatrują mięśnie i gruczoły narządów miednicy, a więc najniższych części przewodu pokarmowego, pęcherz moczowy i zewnętrzne części układu moczopłciowego, oraz mięśnie naczyń krwionośnych tej okolicy ciała. Przedstawiony tu przebieg i rozdział włókien układu wspólczulnego opiera się głównie na badaniach anatomicznych Gaskella, dokonanych metodą wywoływania degeneracyi włókien nerwowych po odcięciu ich od komórek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Układ autonomiczny, którego dokładne zbadanie zawdzięczamy Gaskellowi i Langleyowi, zaopatruje wszystkie gruczoly ciała oraz wszystkie mięśnie gładkie. Czynność jego tylko w ograniczonym stopniu zależna jest od układu nerwowego środkowego. Każda polowa unerwia tylko odpowiednią z wyjątkiem narządów płciowych i ogona zwierząt, gdzie działanie każdego nerwu jest obustronne. Nerw współczulny, który dostaje włókna z pierwszych 7 korzonków piersiowych, powoduje wciągnięcie migotki „(membrana nictitans), dalej do mięśni oczodołowej. Prócz tego zaopatruje szyjny nerw, mięśnie zwężające naczynia tęczówki i spojówki i gruczol łzowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ośrodek odruchu ścięgna Achillesa mieści się w ostatnim odcinku lędźwiowym i w górnych krzyżowych; ośrodki odruchu odbytnicy (analny), odruchu skórno-analnego, mosznowego znajdują się odcinkach krzyżowych częścią też i w ogonowych. Ośrodek odruchu zgięcia palców i odruchu zgięcia stopy, które otrzymuje się przez głaskanie lub kłucie skóry podeszwy, a o których wyżej była mowa, rozciąga się w rdzeniu przez 2 lub 3 najniższe odcinki lędźwiowe i górny lub dwa górne odcinki krzyżowe. Bliższe dane co do położenia ośrodków potnych, ośrodków mięśni odbytu, pęcherza i narz4du płciowego znajdują się w innych rozdziałach tej książki. Odrębnie od układu nerwowego środkowego czyli osi mózgordzeniowej, rozpatrujemy zazwyczaj czynności nerwów i zwojów _ współczulnych (n. n. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

U licznych zwierząt bezkręgowych składa się układ nerwowy odśrodkowy, odpowiednio do podziału całego ciała na metamery, także z oddzielnych mniej lub więcej jednakich zwojów, które są połączone ze sobą za pomocą spoideł. U kręgowców zaś taka segmentacya układu nerwowego istnieje w życiu płodowem, Odcinki cewy rdzeniowej, tak zwane neurom ery lub n euro tomy, odpowiadają tu prakręgom, które są punktem wyjścia segmentalnych zaczątków szkieletu i mięśni, W zapłodowem życiu segmentacya ta widoczna jeszcze jest na kręgosłupie i na korzonkach nerwowych rdzenia, W reszcie ciała — także i w mięśniach — metamerya ta zupełnie się zatarła. Rdzeń pacierzowy stanowi analogię do rdzenia brzusznego bezkręgowców, albowiem każdy odcinek rdzenia, z którego wychodzi symetrycznie z obu stron para korzonków nerwowych, stanowi dla przednich korzonków prawdziwy początek, a dla tylnych korzonków pierwszą stacyę końcową. W ten sposób każdy taki odcinek zaopatruje pewną część ciała w nerwy ruchowe i czuciowe tworzy dla tej części ciała pierwszy ośrodek nerwowy. Unerwienie to się w ten sposób, że pola projekcyjne nerwów, wychodzących z różnych, szczególnie sąsiednich, odcinków, wielokrotnie na siebie zachodzą lub nawet się wzajemnie pokrywają, to znaczy kilka korzonków sąsiednich zaopatruje jedne i te same lub prawie te same części ciała w nerwy czuciowe lub ruchowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Jest rzeczą wiadomą, że pomimo znużenia i senności trudno człowiekowi zasnąć, gdy nie odsunie od siebie możliwie zupełnie wszelkich podniet zewnętrznych: dźwiękowych, świetlnych, dotykowych, gdy ułożywszy się do snu, nie zdoła odpędzić myśli nieraz uporczywie uwagę jego zajmujących. Z drugiej strony skupienie uwagi w jeden punkt, albo odbieranie wrażeń monotonnych, pochodzących ze stale powtarzającej się podniety, również jest w stanie sen wywołać. tym przypadku częstokroć sen jest tylko częściowym t. j. utrzymany jest pewien stopień świadomości dla, odbieranych właśnie usypiających wrażeń, zniesioną zaś dla wrażeń innego rodzaju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odruch ze ścięgna achillesa’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Objawy snu nie ograniczają się jednak tylko do upośledzenia czynności kory mózgowej, bo i czynności niższych części układu nerwowego są mniej lub więcej zmniejszone: odruchy są nieco obniżone, oddechy rzadsze i mają także u mężczyzn typ bardziej piersiowy, skurcze serca są wolniejsze, tonus naczyń słabszy. Naczynia skóry są jednak rozszerzone i zwężają się pod wpływem podniet, nawet takich, które nie powodują przebudzenia. Wydzielanie przeważnej części gruczołów jest zmniejszone lub zupełnie zniesione. Przemiana materyi jest mniej energiczna niż na jawie i to tem bardziej, im głębszy jest sen, że sen nie jest w}ucznie tylko atrybutem kory mózgowej wynika już z doświadczeń, omawianych na str. 301, a tyczących się psa pozbawionego półkul mózgowych, u którego też kolejno mieniak się stan snu i jawy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries