leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Badanie jest przez to niezmiernie uproszczone. Łatwo zrozumieć, że im silniejsza jest krzywizna rogówki, czyli krótszy jej promień, tem mniejszy będzie obraz danego przedmiotu, tem bardziej zatem trzeba powiększyć ten przedmiot, tem dalej od osi przyrządu odsunąć po luku znak ruchomy, ażeby wielkość obrazka dorównała zdwojeniu, jakie daje pryzmat i dlatego odczytamy na podziałce łuku odpowiednio wyższą wartość refrakcyi. Na odwrót, jeśli krzywizna rogówki jest slabsza, promień dłuższy, a tem samem obraz również dłuższy, przedmiot musi być mniejszy, ażeby się jego obraz zrównał z wielkością zdwojenia. Wtedy musimy zbliżyć znak ruchomy do osi przyrządu i znajdujemy na łuku odpowiednio niższą wartość refrakcyi. Dokładność wyników, jakie uzyskujemy za pomocą tego przyrządu, przy pewnej prawie w badaniu, jest stosunkowo bardzo znaczna, bo dochodzi do dygpfryi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Przyrząd składa się z lunety, która ma być dokładnie skierowana ku rogówce oka badanego. Osoba badana wciska twarz w odpowiednie ramki i Wpatruje się okiem badanem w otwór lunety. Do lunety przytwierdzony jest luk metalowy, opatrzony podziałką i dający się okręcać razem z lunetą dookoła jej osi. W chwili, kiedy luneta nastawiona jest ostro na rogówkę oka badanego, oko to znajduje Się w Środku krzywizny łuku. Na Obu ramionach łuku po jednej i po drugiej stronie lunety umieszczone są na czarnem tle białe znaki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Możemy jednak równie dobrze odmierzyć wielkość obrazka przy urządzeniu, które daje stępień zdwojenia. W takim razie musimy jednak zmieniać wielkość przedmiotu zbliżając lub odsuwając od siebie obie świece, ozy też oba białe znaki. Przez to zwiększamy równocześnie lub zmniejszamy wielkość obrazka rogówkowego i dobieramy niejako wielkość tego obrazka do znanej nam stałej wielkości zdwojenia. Tu mamy zatem odstęp punktów każdej pary niezmienny, ale obie pary obrazków możemy rozsuwać lub zbliżać, rozsuwając lub zbliżając świece lub znaki tak długo, dopóki dwoma środkowymi obrazkami nie zetkną się ze sobą. W tej chwili wielkość obrazka zrównała się z wielkością znanego nam i stałego rozstępu zdwojenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Gdy przy myopii punkt dali wzrokowej znajduje się w skończonej odległości przed okiem, to przy hypermetropii leży on również w odległości skończonej, ale poza okiem, przyczem odległość tego punktu od oka mierzona zazwyczaj od środka rogówki pozostaje w ścisłym związku ze stopniem ametropii, stoi mianowicie w odwrotnym stosunku do ilości dyoptryi nadmiaru względnie niedoboru refrakcyi. Widzimy dalej, że dla określenia ametropii wyrażamy w dyoptryach niedobór lub refrakcyi w porównaniu z emmetgopią, nie wchodząc w to, jaka jest bezwzględna siła refrakcyi. Powiedzieliśmy wyżej, że myop widzi drobne nawet przedmioty znajdujące się przed okiem w miejscu swego punktu dali wzrokowej ostro i wyraźnie. O oku hypermetropa nie można tego powiedzieć. Jego punctum remotum znajduje się w odległości ujemnej poza okiem, gdzie umieszczonego przedmiotu nie mógłby wcale widzieć. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Czy nie istnieją promienie, któreby w oczach dotkniętych ametropią, czyli w oczach niemiarowych zbierały się na siatkówce i wytwarzały na niej wyraźne obrazy? Promienie takie istnieją, muszą jednak posiadać dla każdego stopnia myopii, lub hypermetropii odpowiednią rozbieżność, względnie zbieżność. Weźmy najpierw pod uwagę myopię. Wiedząc, że oko mające tę wadę posiada niejako nadmiar refrakcyi i dlatego promienie równoległe zbiera już przed siatkówką, możemy z góry przypuścić, że jeśli mu dostarczymy promieni rozbieżnych, któreby w oku miarowem musiały zebrać się w jakimś punkcie poza siatkówką, to je oko krótkowzroczne zgromadzi na samej siatkówce, jeżeli tylko stopień ich rozbieżności będzie odpowiadał stopniowi myopii. Takie promienie rozbieżne wychodzą z jakiegoś punktu leżacego na osi optycznej w pewnej skończonej odległości przed okiem. Punkt ten nazywa się punktem dali. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W pierwszym razie refrakcya jest w stosunku do oddalenia siatkówki, czyli do długości osi strzałkowej zbyt silną i stan taki nosi nazwę myopii (Me), a oko takie naz wam krótkowzrocznem. Jasną jest rzeczą, że niestosunek może być tak dobrze wynikiem wydłużenia przedniotylnej osi gałki, jak i zwiększenia stopnia refrakcyi, a to ostatnie może zależeć bądź od zwiększenia krzywizn, bądź od większych współczynników załamania. Wszystkie te czynniki mogą się też łączyć ze sobą i to w rozmaitym stosunku. jednak głównym, jeśli nie wyłącznie działającym czynnikiem, jest wyodsupięcie siatkówki. W drugim przypadku refrakcya oka jest widocznie zbyt słaba w stosunku do długości osi przednio-tylnej i stan taki nazywamy hypermetro- pią(Hp), a oko takie dalekowzrocznem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Słusznie powiedział Java, że zarówno słoń jak i mysz mogą mieć oczy miarowe, ale pod warunkiem, że bezwzględna refrakcya oka u myszy będzie o wiele u słoni.a Dzięki takiej budowie optycznej oko wytwarza na swej siatkówce ostro i wyraźnie zarysowane obrazy przedmiotów odległych, od których odbite promienie możemy uważać za równoległe. Każdy punkt przedmiotu wytwarza na. siatkówce obraz w postaci punktu, każda linia tworzy również linię na obrazie, a tem samem zarówno zarysy, jak i wszystkie szczegóły obrazu wychodzą ostro i wyraźnie. Od wyżej opisanego stanu refrakcyi miarowej zdarzają się często pewne zboczenia, które noszą nazwę wad refrakcyi. Te odmienne stany optyczne oka różniące się od emmetropii (Em) uważanej za refrakcyę podstawową, i objęte ogólną nazwą ametropii, o ile zachodzą w stopniu znaczniejszym, są istotnie wadami, które wykraczają poza dziedzinę fizyologii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W uproszczonem oku, o ile nie chodzi o szczególną dokładność, możemy z łatwością oznaczyć wielkość i położenie obrazów wytwarzanych na siatkówce. W tym celu wykreślmy my od punktu, dla którego szukamy obrazu, linię prostą przez punkt węzłowy (zredukowany) i przedłużamy ją do siatkówki. Punkt, w którym ta linia przecina się z siatkówką, jest miejscem położenia obrazu. Linię tę nazywamy linią kierunkową albo promieniem kierunkowym. Punkt węzłowy jest zatem miejscem skrzyżowania wszystkich promieni kierunkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Jeżeli obserwując wciąż ruch cienia, zgodny lub przeciwny, ustawiamy przed okiem badanem coraz to silniejsze szkła wklęsłe, względnie wypukłe, spostrzegamy ruch cienia tak długo, dopóki nie dojdziemy do soczewki, która ametropię w zupełności wyrówna. W tej chwili, pomimo poruszeń drucika, Żadnego cienia w obrębie płomienia świecy nie mozemy zauwazyć. To znikniecie cienia jest przy tem doświadczeniu wskazówką, żeśmy ametropie wyrównali i że szkło w tej chwili użyte możemy uważać za miarę zachodzącej wady refrakcyi. Zjawisko to zostało zużytkowane w okulistyce do jednej z podmiotowych metod oznaczania refrakcyi. Jeżeli ustawimy przed okiem miarowem szkło zbyt silne, przekraczające stopień jego ametropii, wtedy ruch cienia ze zgodnego stanie się odwrotnym, z odwrotnego zaś zgodnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘milukante cena’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Widzimy soczewkę, która pozwala oku niemiarowemu widzieć odległe stan0wiska równocześnie na miare ametropii. Należy tylko zwrócić uwagę, że pomijamy przytem odległość, która dzieli szkło wyrównawcze od rogówki, a która wynosi zazwycząj 10—15 mm. Ogniskowa soczewki wklęsłej, która wyrównywa dany stopień myopii, musi zatem musi być silniejsza, niżby to ma sie rzecz przy hypermetropii. Tu soczewka wypukła ma o 10—15 mm. dłuższe, niż odległość punktu dali wzroku od grodka rogówki, musi być zatem słabszą, niż by odpowiadało rzeczywistemu stopniowi hypormetropii. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries