leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘leczenie niepłodności Warszawa’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

I słupki wskazują błędy standardowe. Zannualizowana częstość zaostrzeń astmy była niższa w grupach leczonych tezepelumabem niż w grupie placebo, niezależnie od wyjściowej liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi lub innych ocenianych wskaźników stanu Th2 (ryc. 1A oraz tabele od S5 do S8 w dodatkowym dodatku). U pacjentów przyjmujących średnio wdychaną warstwę glukokortykoidową, tezepelumab w małej dawce, w średnich dawkach i w dużych dawkach, w 52 tygodniu odpowiednio 0,19, 0,15 i 0,20, obserwowano zaostrzenie częstości zaostrzenia astmy w porównaniu z 0,38 w przypadku placebo. Stawki w grupach leczonych tezepelumabem były niższe niż w grupie placebo o 51% (95% CI, -8 do 78, P = 0,08), 60% (95% CI, 5 do 83, P = 0,04), oraz Odpowiednio 49% (95% CI, -13 do 77, P = 0,10); zatem różnica między grupami była nominalnie znacząca tylko na poziomie dawki średniej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘leczenie niepłodności Warszawa’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W sumie 87% pacjentów miało przewlekłą chorobę nerek w stadium 5, a 82% pacjentów było poddawanych hemodializie w punkcie wyjściowym. Średnia oszacowana szybkość filtracji kłębuszkowej u pacjentów bez hemodializy wynosiła 20,6 ml na minutę na 1,73 m2. W sumie 19% pacjentów miało wyrównaną marskość na początku badania, a 42% wcześniej otrzymywało leczenie zakażenia HCV; większość pacjentów otrzymywała kombinację interferonu i rybawiryny. Większość pacjentów (86%) miało nadciśnienie w punkcie wyjściowym, 45% miało wcześniejszą anemię, a 41% miało wcześniejszą cukrzycę. Dodatkowe istotne warunki podstawowe, które zostały zgłoszone u co najmniej 10% pacjentów, wymieniono w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘leczenie niepłodności Warszawa’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wśród kobiet, które przechodzą zapłodnienie in vitro (IVF), wykazano, że przenoszenie zamrożonych embrionów powoduje wyższy odsetek żywych urodzeń niż przenoszenie świeżych zarodków u osób z niepłodnością związaną z zespołem policystycznych jajników. Nie wiadomo, czy transfer mrożonych zarodków daje podobne korzyści u kobiet z niepłodnością, które nie są związane z zespołem policystycznych jajników. Metody
Losowo przydzielono 782 bezpłodnym kobietom bez zespołu policystycznych jajników, które przechodziły pierwszy lub drugi cykl IVF w celu otrzymania zamrożonego zarodka lub świeżego zarodka w dniu 3. W grupie zamrożonych zarodków wszystkie zarodki stopnia 1. i 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘leczenie niepłodności Warszawa’

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Okres próbny dłuższy niż 6 lat, wysoki wskaźnik obserwacji i przestrzeganie leczenia, duża liczba wyników sercowo-naczyniowych oraz prospektywne zbieranie i ocenianie tych wyników zapewniły wystarczającą moc do wykrycia klinicznie ważnego krótkoterminowego lub termin efekt sercowo-naczyniowy. Ponadto, prospektywne gromadzenie danych dotyczących hipoglikemii, przyrostu masy ciała i raków zapewniało wykrycie i określenie ilości potencjalnych szkód. Ograniczenia badania obejmują fakt, że metformina była ostatecznie użyta przez 47% grupy insuliny-glarginy. Dowody na to, że metformina jest kardioprotekcyjna14,15,28, podnoszą prawdopodobieństwo, że metformina mogła złagodzić jakiekolwiek uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego insuliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries