leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Ruchy możliwe do wykonania danym stawie można określić na podstawie badań nad jego budową. I tak, prowadzono w tym celu studya nad krzywiznami powierzchni stawowych, tak bezpośrednio, jak przy pomocy odcisków tych powierzchni w materyalach plastycznych, odlewów gipsowych jamy stawowej i t. p. Postać powierzchni stawowej nie zawsze jeszcze rozstrzyga o formie ruchu, choćby dlatego, że nie jest ona niezmienną, lecz przeciwnie może ulegać dość znacznym odkształceniom wskutek podatności chrząstek stawowych, podlegających znacznemu ciśnieniu w czasie ruchów. Niemniej ważną jest też rola torebek stawowych i więzadeł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Fizyologię ruchów niektórzy autorowie zowią fizyologią mięśni. Pierwszą próbą systematycznego naukowego ujęcia zagadnień z tego zakresu było dzieło matematyka i fizyka włoskiego Borellego (wydane po śmierci autora 1680—81) p. t. „De motu animalium. Jak zobaczymy niżej, niektóre pogl@y i metody badania tego uczonego utrzymały się po dziś dzień. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Pod wpływem snów człowiek czasem reaguje, dając wyraz czynności rozgrywającej się w jego umyśle, a więc jęczy, mówi przez sen, broni się rękami od urojonego niebezpieczeństwa i t. a wyższy stopień takiej reakcyi widzimy we śnie somnabulicznym, który już wkracza w stan patologiczny. Pewne podobieństwo do gnu, zwłaszcza takiego, w którym występują marzenia senne, ma tak zwany. Istoty tego stanu właściwie nie znamy, znane nam są najważniejsze jego właściwości. Najłatwiej wywołać można sen hipnotyczny przez działanie, szczególnie długie, pewnych podniet n. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hipnotyczny sen’

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Rola synergistów i antagonistów w ruchach tak prostych stanowi jeden z najmniej zawiłych przykładów wspóldziałania mięśni. W przewodach poniższych najczęściej będziemy się zajmowali ruchami bardziej złożonymi, wymagającymi nieraz nie tylko współdziałania, ale i następstwa po sobie skurczów całego szeregu mięśni najbardziej nawet od siebie odległych, współdziałanie to zaś, lub następstwo, jest jak najściślej określone tak co do natężenia skurczów, jak trwania ich, oraz umiejscowienia w czasie. Tę zależność wzajemną skurczów, składających się na obraz ruchu złożonego, zawiadywaną przez układ nerwowy środkowy, zowiemy koordynacyą ruchów. Podwaliny wiadomości naszych na tern polu położył D u ehe n n e, dostarczając na podstawie badań z pomocą podrażnień elektrycznych, nie zbitych dotąd przez nikogo, danych co do działania każdego mięśnia z osobna. Dane te przewyższają o wiele twierdzenia, zawarte zwykle w podręcznikach anatomicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries