okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘gabinet okulistyczny’

Zwiotczenie przelyku (Atonia oesophagi)

Posted in Uncategorized  by admin
January 6th, 2018

Zwiotczenie przełyku (Atonia oesophagi). Zwiotczenie przełyku powstaje na tle tych samych czynników, co zwiotczenie żołądka. Cechuje je powolniejsze przechodzenie pokarmów przez przełyk, co się stwierdza badaniem radiologicznym. Chorzy uskarżają się na utrudnienie połykania, gniecenie za mostkiem, uczucie zalegania pokarmów w przełyku. Wziernikowaniem przełyku nie stwierdza się żadnych przeszkód. Rokowanie w zwiotczeniu przełyku zależy ocl przyczyny podstawowej. Leczenie w zwiotczeniu przełyku jest przede wszystkim przyczynowe. Nadto poleca się wstrzykiwania podskórne strychniny oraz wewnętrzną faradyzację lub galwanizację przełyku. Ze względu na rolę, którą może odgrywać w powstawaniu zwiotczenia przełyku niedobór witaminy B. w pożywieniu, poleca się także leczenie domięśniowymi wstrzykiwaniami tej witaminy w postaci np. aneuryny lub betabionu w dawce 25-50 mg na dobę. Położenie. Jak już zaznaczyłem na str. 16, część przełyku od naj węższego jego miejsca nad przeponą aż do żołądka zwie się obecnie wpustem (cardia). Dolny koniec tej części odpowiada górnej krawędzi XI kręgu piersiowego (niekiedy jednak znajduje się wyżej, nawet na poziomie IX kręgu piersiowego), czyli poziomowi przyczepu VII lewej chrząstki żebrowej do mostka. [więcej w: endometrioza leczenie, gabinet okulistyczny, Okulista Gliwice ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet okulistyczny’

Zwiotczenie przelyku (Atonia oesophagi)

Posted in Uncategorized  by admin
January 6th, 2018

Tętnica ta przebiega wzdłuż lewej połowy krzywizny mniejszej żołądka aż do wpustu i unaczynia przylegającą część żołądka oraz więzadło wątrobowo-żołądkowe. Wzdłuż prawej połowy krzywizny mniejszej żołądka przebiega odchodząca od tętnicy wątrobowej prawa tętnica żołądkowa (art. gastrica dextro. ), zwana także prawą tętnicą wieńcową żołądki (art. corsmaria ventriculi dextra). Tętnica ta unaczynia przylegającą część żołądka i więzadło wątrobowo-żołądkowe oraz łączy się z lewą tętnicą żołądkową tworząc razem łuk tętniczy wzdłuż krzywizny mniejszej. Podobnie do tego wzdłuż krzywizny większej tworzą łuk tętniczy, lewa tętnica żołądkowo-sieciowa (art. gastroepiploica sinistra), stanowiąca gałąź tętnicy śledzionowej i unaczyniająca przylegającą część żołądka i prawa tętnica żołądkowo-sieciowa (art. Qaetroepioico dextra), odchodząca od tętnicy żołądkowodwunastniczej (art. qastroduodenal ie), przebiegająca wzdłuż prawej połowy krzywizny większej i zaopatrująca w krew przylegającą część żołądka oraz sieci większej. Prócz wymienionych tętnic, od tętnicy śledzionowej odchodzą gałęzie żołądkowe krótkie (rami gastrici breues), zmierzające do dna żołądka. Tętnice żołądka łączą się z sobą licznymi zespoleniami w okolicy krzywizny większej, dna żołądka i zwłaszcza w trzonie, natomiast na krzywiźnie mniejszej, szczególnie w części odźwiernikowej, gdzie warstwa mięsna jest silnie rozwinięta, tętnice błony podśluzowej są bardzo delikatne i mało ze sobą zespolone. [więcej w: gabinet okulistyczny, usunięcie endometriozy, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries