leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘forskolin skutki uboczne’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
December 15th, 2018

Badanie jest przez to niezmiernie uproszczone. Łatwo zrozumieć, że im silniejsza jest krzywizna rogówki, czyli krótszy jej promień, tem mniejszy będzie obraz danego przedmiotu, tem bardziej zatem trzeba powiększyć ten przedmiot, tem dalej od osi przyrządu odsunąć po luku znak ruchomy, ażeby wielkość obrazka dorównała zdwojeniu, jakie daje pryzmat i dlatego odczytamy na podziałce łuku odpowiednio wyższą wartość refrakcyi. Na odwrót, jeśli krzywizna rogówki jest slabsza, promień dłuższy, a tem samem obraz również dłuższy, przedmiot musi być mniejszy, ażeby się jego obraz zrównał z wielkością zdwojenia. Wtedy musimy zbliżyć znak ruchomy do osi przyrządu i znajdujemy na łuku odpowiednio niższą wartość refrakcyi. Dokładność wyników, jakie uzyskujemy za pomocą tego przyrządu, przy pewnej prawie w badaniu, jest stosunkowo bardzo znaczna, bo dochodzi do dygpfryi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forskolin skutki uboczne’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
December 15th, 2018

Przyrząd składa się z lunety, która ma być dokładnie skierowana ku rogówce oka badanego. Osoba badana wciska twarz w odpowiednie ramki i Wpatruje się okiem badanem w otwór lunety. Do lunety przytwierdzony jest luk metalowy, opatrzony podziałką i dający się okręcać razem z lunetą dookoła jej osi. W chwili, kiedy luneta nastawiona jest ostro na rogówkę oka badanego, oko to znajduje Się w Środku krzywizny łuku. Na Obu ramionach łuku po jednej i po drugiej stronie lunety umieszczone są na czarnem tle białe znaki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forskolin skutki uboczne’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
December 15th, 2018

Możemy jednak równie dobrze odmierzyć wielkość obrazka przy urządzeniu, które daje stępień zdwojenia. W takim razie musimy jednak zmieniać wielkość przedmiotu zbliżając lub odsuwając od siebie obie świece, ozy też oba białe znaki. Przez to zwiększamy równocześnie lub zmniejszamy wielkość obrazka rogówkowego i dobieramy niejako wielkość tego obrazka do znanej nam stałej wielkości zdwojenia. Tu mamy zatem odstęp punktów każdej pary niezmienny, ale obie pary obrazków możemy rozsuwać lub zbliżać, rozsuwając lub zbliżając świece lub znaki tak długo, dopóki dwoma środkowymi obrazkami nie zetkną się ze sobą. W tej chwili wielkość obrazka zrównała się z wielkością znanego nam i stałego rozstępu zdwojenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘forskolin skutki uboczne’

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
December 15th, 2018

Gdy przy myopii punkt dali wzrokowej znajduje się w skończonej odległości przed okiem, to przy hypermetropii leży on również w odległości skończonej, ale poza okiem, przyczem odległość tego punktu od oka mierzona zazwyczaj od środka rogówki pozostaje w ścisłym związku ze stopniem ametropii, stoi mianowicie w odwrotnym stosunku do ilości dyoptryi nadmiaru względnie niedoboru refrakcyi. Widzimy dalej, że dla określenia ametropii wyrażamy w dyoptryach niedobór lub refrakcyi w porównaniu z emmetgopią, nie wchodząc w to, jaka jest bezwzględna siła refrakcyi. Powiedzieliśmy wyżej, że myop widzi drobne nawet przedmioty znajdujące się przed okiem w miejscu swego punktu dali wzrokowej ostro i wyraźnie. O oku hypermetropa nie można tego powiedzieć. Jego punctum remotum znajduje się w odległości ujemnej poza okiem, gdzie umieszczonego przedmiotu nie mógłby wcale widzieć. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries