okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘endometrioza stopnie’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Co do mięśni gładkich, wchodzą tu w rachubę przede wszystkiem mięśnie naczyń krwionośnych. Ośrodek główny znajduje się w rdzeniu przedłużonym, ale niewątpliwie istnieją też ośrodki niższego rzędu rozmieszczone w rdzeniu kręgowym. Ośrodki mięśni wchodzących w skład przewodu pokarmowego i narządu moczopłciowego a więc szczególnie mięśni odbytnicy, pęcherza moczowego i macicy, znajdują się w dolnej części rdzenia krę g owego. Znaczna część tych mięśni jest stale tonicznie skurczoną, jak n. p. mięśnie zwężające naczynia, zwieracze i cewki moczowej, a tonus ich utrzymywany jest i tu przez ośrodki rdzenia kręgowego i przedłużonego, bądź jako wynik ich automatyzmu, bądź pod wpływem podniet dośrodkowych, a więc drogą odruchu. Ze jednak czynności wymienione nie zależą wyłącznie tylko od ośrodków rdzenia, dowodzą doświadczenia Goltza i Ewalda, wykonane na psach, którym wycinano cały rdzeń kręgowy poniżej części szyjnej. Psy tak operowane, dzięki niezwykłej troskliwości, z jaką je pielęgnowano, pozostawały przy życiu i okazywały następujące objawy: wszystkie mieśnie prążkowane były oczywiście porażone i uległy zanikowi zwieracza rzyci zewnętrznego (Sfincter ani eatern), który zachował prawidłowy tonus. Procesy trawienia odbywały się prawidłowo, czynność pęcherza moczowego, t. j. zatrzymywanie i oddawanie moczu, niebyła upośledzona. Brzemienna suka rzuciła 5 donoszonych, których jedno pozostawione przy matce ssało i rozwijało się doskonale. Gruczoły sutkowe wydzielały mleko o normalnym składzie. Natomiast nie zauważono wydzielania potu. Naczynia krwionośne, z początku mocno rozszerzone, zyskały swój pierwotny tonus, a. nawet odzyskały zdolność zwężania i rozszerzania się pod wpływem podniet miejscowych, szczególnie termicznych. Z doświadczeń tych wynika, że braku ośrodków rdzenia, mogą ich rolę objąć ośrodki bardziej obwodowe t. j. położone w zwojach współczulnych i w ścianach odnośnych narządów i czynność ich wykonywać zupełnie sprawnie. Do tego przyczynia się i własność mięśni gładkich, które — jak wiadomo wyposażone są w automatyzm znacznego stopnia. Z ośrodków wydzielniczych rdzenia pacierzowego wchodziłyby w rachubę przede wszystkiem ośrodki gruczołów potnych, podczas gdy gruczoły trawiące żołądka i jelit, dalej trzustka, wątroba, nerki, gruczoł mleczny, jakkolwiek niektóre z nich są zależne od układu nerwowego Środkowego, nie stoją pod wyłącznym ich wpływem. Rdzeń jest w ten sposób zbudowany, że „gdyby — według wyrażenia Van Gehuchtena można go było rozciąć na tyle odcinków, ile jest nerwów, które z nich wychodzą, zachowując przytem w nich nienaruszone krążenie i odżywienie, każdy z tych odcinków byłby zdolny do funkcyi, każdy z nich by wystarczał, aby dana część ciała odpowiadała przez skurcz mięśni na podnietę, trafiają na jej powierzchnię czuciową. [przypisy: endometrioza stopnie, endometrioza, operacja endometriozy]

Comments Off

Posts Tagged ‘endometrioza stopnie’

Ośrodki czynności wegetacyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Liczne narządy ciała znajdują się stale w pewnym stanie podrażnienia i też ciągle w stanie czynnym mniejszego lub większego stopnia. Stan ten czynny nazywamy stanem toniczym. W pierwszym rzędzie odnosi się to do mięśni szkieletu, z których znaczna część rzeczywiście znajduje się w słabym skurczu. W stanie tym utrzymują je podniety, które wychodzą z układu nerwowego Środkowego, o czem poucza nas klasyczne doświadczenia. Jeżeli mianowicie żabie, której wycięto mózg, przetnie się jeden nerw kulszowy i zawiesi się ją pionowo, to kończyna, której nerw przecięto, jest wiotka i dłuższa niż druga, która w wszystkich stawach jest lekko zgięta. Z tego widać, że przez nerw kulszowy dochodzą stale z ośrodków nerwowych podniety, utrzymujące mięśnie zginacze w stanie tonicznym. Tonus jest natury odruchowej, albowiem taki sam skutek,3k przez przecięcie nerwu kulszowego osiąga się, jeżeli się tylko przetnie tylne przonki zaopatrujące jedną kończynę. To więc dowodzi, że drogą nerwów dośrodkowych otrzymują ośrodki nerwowe podniety, które je utrzymują w stanie czynnym. Nerwy dośrodkowe, które tu wchodzą w rachubę, są to nie tylko nerwy skóry, ale także i nerwy mięśni, ścięgien, więzadeł i stawów, to też tonus kończyny bardzo mało się zmniejsza, jeżeli się z niej ściągnie skórę. Działanie to wyobrażamy sobie w ten sposób: Każde ustawienie kończyn drażni mechanicznie głębsze tkanki, rozciągając jedne, drugie i t, d., a to podrażnienie wywołuje odruchowo stan czynny ośrodków ruchowych. Ośrodki takie niewątpliwie znajdują się w rdzeniu pacierzowym, dowodzi tego bowiem zachowanie pewnego tonus mięśniowego pomimo wysokiego przecięcia rdzenia pacierzowego. Ale oprócz tego utrzymują tonus mięśni szkieletu także i wyższe części środkowego układu nerwowego i to zarówno półkul mózgowych t. j. kory mózgowej i zwojów podkorowych, jak i móżdżku. Podniety dośrodkowe, których rezultatem jest ten tonus, mogą dochodzić do ośrodków nie  tylko przez korzonki tylne, przewodzące czucie dotykowe i mięśniowe, ale i innymi nerwami zmysłowymi. Pewne n. p, doświadczenia Ewalda przemawiają zatem, że za pośrednictwem zakończeń nerwu słuchowego w przedsionku i łukach labiryntu dochodzi do układu nerwowego bitnie tonus mięśni, Wreszcie nie jest wykluczone, że stan toniczny ośrodków ruchowych jest utrzymywany i przez podniety działające bezpośrednio na nie miejscowo, i to podniety chemiczne dostarczone przez krew, Podnietami temi mogą być bądź produkty przemiany materyi, bądź też wytwory wydzielania wewnętrznego pewnych narządów. Wiemy to n. p. o wydzielinie nadnercza, która jak to pierwsi wykazali Cybulski i Szymonowicz ma wybitny wpływ na tonus mięśni szkieletu. Fizyologia krążenia trawienia, wydzielania i narządów moczoplciowych poucza nas, że i czynności wegetacyjne zależą w wysokim stopniu od układu nerwowego, który dostarcza podniet do tych czynności i utrzymuje je, lub wybitnie na nie wpływa. Znaczna część takich ośrodków wegetacyjnych znajduje się w rdzeniu kręgowym i jest w związku z układem współczulnym. Podzielić je możemy na ośrodki unerwiające mięśnie gładkie i ośrodki zaopatrujące gruczoły. [przypisy: endometrioza stopnie, endometrioza, operacja endometriozy ]

Comments Off

« Previous Entries