okulista poznań
okulista poznań – jaskra

Posts Tagged ‘endometrioza operacja’

Pomiedzy wymienionymi dwoma typami istnieja zoladki o ksztaltach przejsciowych, zblizajacych sie do postaci hakowatej, juz to do ksztaltu rogu

Posted in Uncategorized  by admin
January 5th, 2018

Pomiędzy wymienionymi dwoma typami istnieją żołądki o kształtach przejściowych, zbliżających się do postaci hakowatej, już to do kształtu rogu. Gdy badany leży, kształt żołądka hakowatego zmienia się: wskutek uniesienia się żołądka ku górze krótkie jego ramię staje się bardziej poziome, długie się skraca, a kąt pomiędzy nimi wygładza się, wskutek czego kształt żołądka zbliża się do kształtu rogu wołu. Odróżnia się przednią (facies anterior) i tylną (facies posterior) powierzchnię żołądka oraz brzeg prawy, zwany krzywizną mniejszą (curvatura minor), i lewy, zwany krzywizną większą (curvatura major). Krzywizna mniejsza w górnych 2/3 przebiega pionowo po lewej stronie kręgosłupa, zaczynając zaś od poziomu końca wyrostka mieczykowatego kieruje się ku odźwiernikowi. Krzywizna większa idzie od dna żołądka ku dołowi równolegle do, krzywizny mniejszej i doszedłszy do poziomu poprzecznej linii pępkowej zawraca prawie prosto padle ku górze w kierunku odźwiernika. Część wpustowa, krzywizna mniejsza i część przedniej ściany żołądka są przykryte od przodu lewym płatem wątroby, natomiast poza żołądkiem znajdują się: torba sieciowa większa (bursa omentalis major), trzustka, tętnica główna brzuszna, tętnice śledzionowe i trzewna (acoeliaca), splot trzewny (plexus soiaris), lewe nadnercze i lewa nerka, a w dolnej części żołądka poza nim kreska okrężnicy poprzecznej. Odźwiernik od przodu jest przykryty przez wątrobę, a od tyłu przylega do głowy trzustki i do żyły wrotnej. [patrz też: endometrioza operacja, endometrioza, endokrynolog Wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘endometrioza operacja’

Pomiedzy wymienionymi dwoma typami istnieja zoladki o ksztaltach przejsciowych, zblizajacych sie do postaci hakowatej, juz to do ksztaltu rogu

Posted in Uncategorized  by admin
January 5th, 2018

W błonie podśluzowej znajduje się splot nerwowy Meissnera oraz przebiegają naczynia krwionośne i chłonne. Błonę śluzową oddziela od błony podśluzowej dobrze rozwinięta biaszka mięsna błony śluzowej (lamina muscularis mucosae) o wewnętrznych włóknach okrężnych i zewnętrzych podłużnych. W obrazie gastroskopowym błona śluzowa jest różowa. Tworzy ona bardzo duże, faliste fałdy (rugae gastricae), przebiegające równolegle do długiej osi żołądka i powiększające znacznie wydzielniczą jego powierzchnię. Fałdy wygładzają się, gdy żołądek wypełnia się pokarmami. Prócz fałdów na błonie śluzowej żołądka widać liczne drobne i płytkie rowki odgraniczające wynioślejsze pola żołądkowe (arece gastricae). Pola te są o wiele wyraźniejsze w stanach chorobowych żołądka. Od nich zależy spostrzegana w chorobach żołądka, tzw. brodawkowatość żołądka (status mamillaris). Badanie lupą stwierdza, że pola żołądkowe składają się z systemu zlewających się wysepek, pomiędzy którymi znajdują się dołki żołądkowe (foveolae gastricae). Fałdy błony śluzowej są najlepiej rozwinięte w trzonie żołądka, z wyjątkiem okolicy krzywizny mniejszej. [przypisy: endometrioza operacja, badanie dopplera, endometrioza leczenie hormonalne ]

Comments Off

« Previous Entries