leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wskaźniki powrotu do prawidłowej glikemii na czczo i bez upośledzonej tolerancji glukozy nie różniły się istotnie między grupami. Inne analizy wykazały brak znaczących różnic w każdym składniku dwóch wyników w stosunku do potomstwa (ryc. 1) lub w częstości występowania jakiegokolwiek nowotworu (współczynnik ryzyka, 1,00; 95% CI, 0,88 do 1,13; P = 0,97), zgon z powodu raka (współczynnik ryzyka 0,94; 95% CI, 0,77 do 1,15; P = 0,52) lub nowotwór w określonych miejscach (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Nie było również istotnej różnicy w dławicy piersiowej, amputacjach, hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych lub bez krążenia, wypadkach drogowych lub złamaniach.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania pierwszego epizodu ciężkiej hipoglikemii. Częstość występowania pierwszego epizodu ciężkiej hipoglikemii wynosiła 1,00 na 100 osobolat w grupie otrzymującej insulinę glargine i 0,31 na 100 osobolat w grupie leczonej standardowo. (P <0,001) (Tabela 3). Jedna śmierć przypisywana hipoglikemii wystąpiła u uczestnika podczas przyjmowania insuliny glargine. Częstość występowania pierwszego epizodu nieseksualnej objawowej hipoglikemii, która została potwierdzona przez samomodelowany poziom glukozy 54 mg na decylitr (3,0 mmol na litr) lub mniej, wynosił 9,83 i 2,68 na 100 osobolat w insulinie glargine i standardowej grupy opieki, odpowiednio (P <0,001); częstość jakiejkolwiek (tj. potwierdzonej lub niepotwierdzonej) niewytwarzającej objawowej hipoglikemii wynosiła odpowiednio 16,72 i 5,16 na 100 osobolat (p <0,001). Łącznie 2689 uczestników w grupie insuliny-glargine (43%) i 4693 w grupie standardowej opieki (75%) nie miało objawowej hipoglikemii podczas badania ORIGIN (Tabela 3). Uczestnicy grupy insuliny-glargine uzyskali medianę 1,6 kg (zakres międzykwartylowy, -2,0 do 5,5), a uczestnicy grupy opieki standardowej stracili medianę 0,5 kg (zakres międzykwartylowy, -4,3 do 3,2) podczas mediany - 6,2 lat.
Dyskusja
Obecne badanie wykazało, że wczesne stosowanie podstawowej insuliny w celu osiągnięcia prawidłowego poziomu glukozy w osoczu na czczo nie zmniejszyło ani nie zwiększyło wyników sercowo-naczyniowych w porównaniu z kontrolą glikemii sugerowaną przez wytyczne. Co więcej, ta interwencja zmniejszyła liczbę przypadków cukrzycy u osób z nieprawidłową glikemią na czczo lub upośledzoną tolerancją glukozy, chociaż wiązało się to ze skromnym przyrostem masy ciała i większą liczbą epizodów hipoglikemii. Nie było wzrostu liczby przypadków raka; w związku z tym dane te nie wspierają analiz epidemiologicznych, które łączyły insulinę w ogóle lub insulinę glargine, w szczególności z rakiem przypadkowym podczas kilku lat ekspozycji.12,13
Nasze badanie wykazało również, że prawie normalny poziom glukozy w osoczu na czczo i glikowanej hemoglobiny może być osiągnięty i utrzymany przez ponad 6 lat przy codziennym wstrzykiwaniu insuliny podstawowej z lub bez doustnego środka, gdy samozalecające się stężenia glukozy na czczo są stosowane przez osoby z wysokim stężeniem glukozy. pacjenci z ryzykiem dostosowania dawki insuliny glargine
[przypisy: apteka gemini bydgoszcz, alprox opinie, bellastoma toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 6”

 1. Desert Haze Says:

  [..] Cytowany fragment: spa dla dwojga[...]

 2. Drop Stone Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 3. Kalina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapia warszawa[...]

 4. Fast Draw Says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 5. Nel Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wanna z hydromasażem[...]

 6. Emma Says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

Powiązane tematy z artykułem: alprox opinie apteka gemini bydgoszcz bellastoma toruń