leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

I odwrotnie, przedłużona kontynuacja badania z największą różnicą pomiędzy stosowaniem insuliny w grupie, aż do chwili obecnej (brytyjskie badanie prospektywne na cukrzycę [UKPDS]) wykazała 15% zmniejszenie zawału mięśnia sercowego i 13% spadek śmiertelności wśród osób z cukrzyca typu 2 o nowym początku.15 Ustalenia UKPDS i potencjalne kardioprotekcyjne działanie insuliny 16-18 sugerują, że wczesne dostarczenie wystarczającej podstawowej insuliny do normalizowania poziomów glukozy w osoczu na czczo może bezpiecznie zmniejszyć incydent sercowo-naczyniowy. Dowody, że insulina egzogenna może spowolnić spadek funkcji trzustki w czasie 19-21 sugerują, że taka interwencja może również zmniejszyć liczbę przypadków cukrzycy u osób zagrożonych tą chorobą. Hipotezy te zostały przetestowane w niniejszym badaniu, w badaniu Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention (ORIGIN) 22, w którym uczestniczyły osoby w wieku 50 lat lub starsze z zaburzeniami glikemii na czczo, upośledzoną tolerancją glukozy lub wczesną cukrzycą typu 2 czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.
Metody
Projekt badania i nadzór
W teście zbadano wpływ zmiareczkowanej podstawowej insuliny glargine w porównaniu ze standardową pielęgnacją i suplementów kwasów tłuszczowych n-3 w porównaniu z placebo w zakresie wyników sercowo-naczyniowych z zastosowaniem planu czynnikowego 2 na 2.2 Wyniki porównania między n-3 kwasy tłuszczowe i placebo są teraz raportowane osobno w Dzienniku23. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną na każdym stanowisku badawczym, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Szczegółowy opis projektu, kryteria kwalifikowalności, postępowanie w przypadku choroby i działania kontrolne w obu grupach terapeutycznych został opublikowany wcześniej22 i jest podsumowany w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Pokrótce, uczestnicy przydzieleni do insuliny glargine dodali wieczorną iniekcję do schematu kontroli glikemii i zwiększali dawkę co najmniej raz w tygodniu, celując w samodzielnie zmierzony poziom glukozy w osoczu na czczo, wynoszący 95 mg na decylitr (5,3 mmol na litr) lub mniej. Uczestnicy, którzy nie otrzymali diagnozy cukrzycy podczas przedostatniej wizyty w badaniu, zmniejszyli dawkę insuliny o 10 jednostek na dobę i zatrzymali jakąkolwiek metforminę podczas ostatniej wizyty. Uczestnicy przydzieleni do opieki standardowej byli leczeni na podstawie najlepszej opinii i wytycznych lokalnych badacza. Uczestnicy, którzy nie otrzymali diagnozy cukrzycy i którzy nie stosowali leków obniżających stężenie glukozy przed ostatnią wizytą, zostali zakwalifikowani do 75-g doustnego testu tolerancji glukozy 3 do 4 tygodni później. Test ten powtórzono po 10-12 tygodniach (podczas gdy uczestnicy nadal nie stosowali leków przeciwcukrzycowych), jeśli pierwszy test nie ustalił rozpoznania cukrzycy.
Wyniki
Wystąpiły dwa kompartmentowe wyniki układu sercowo-naczyniowego
[więcej w: clotrimazolum gsk krem, bellastoma toruń, szpital kniaziewicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 2”

 1. Adam Says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Stefan Says:

  [..] Cytowany fragment: cellulit[...]

 3. Osprey Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 4. Sherwood Gladiator Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sklep medyczny[...]

 5. Junkyard Dog Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 6. Keystone Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog konin[...]

 7. Swampmasher Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: bellastoma toruń clotrimazolum gsk krem szpital kniaziewicza