leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Oko jako przyrząd optyczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Aby zdać sobie sprawę ze sposobu, w jaki powstają na siatkówce oka wyraźne obrazy przedmiotów świata zewnętrznego, musimy obliczyć położenie punktów kardynalnych. Do tego obliczenia potrzebne są następujące dane: I. Wspólczynniki załamania wszystkich oka. 2. Promienie krzywizny powierzchni, które rozdzielają te ośrodki. 3. Oddalenie powierzchni od siatkówki. Widzimy więc, że współczynniki załamania cieczy wodnej i ciała szklistego są do siebie bardzo zbliżone, gdyż nieznaczna różnica występuje dopiero na trzeciem miejscu dziesiętnem. Widzimy dalej, że soczewka nie posiada jednolitego współczynnika załamania, lecz, że łamliwość jej zmienia się od warstwy do warstwy, zwiększając się od powierzchni ku jądru, Dla uproszczenia obliczeń korzystne jest wiedzieć, iaki współczynnik załamania musiałaby posiadać soczewka jednorodna o tych sarmych promieniach krzywiznv i tej odległości ogniskowej, co soczewka oczna. Otóż od dawna już wiadomo, że współczynnik załamania takiej soczewki teoretycznej nie tylko jest o wiele większy od średniego współczynnika poszczególnych warstw soczewkowych, ale nawet znacznie większy od współczynnika samego jądra, tak Matthiesse obliczył, że ten t, zw. całkowity współczynnik soczewki wynosi 1 4371, Tscherning uważa tę cyfrę za zbyt wysoką i przyjmuje 1 42, W ostatnich czasach Treutlerze zmniejszenia siły łamliwej oka po wydobyciu zeń soczewki obliczył, że współczynnik oka zatem zbliżony jest do tego, jaki podaje Tscherning. Zjawisko to na pozór paradoksalne łatwo zrozumieć, jeśli się zważy, że jądro soczewki otoczone jest powierzchniami o daleko silniejszej krzywiźnie, niż krzywizny zewnętrznych powierzchni soczewki. Możemy sobie przedstawić jądro jako soczewkę bar(Izo wypukłą i silnie załamującą, otoczoną z obu stron dwoma soczewkami wklęsło-wypuklemi o silniejszej powierzchni wklęsłej. Te dwie soczewki wklęsłe zmniejszają silę łamliwą jądra i jasną jest rzeczą, że zmniejszałyby ją tem bardziej, im wyższy by miały współczynnik załamania, Gdyby zatem cala soczewka miała tak wysoki współczynnik załamania jak jądro, to jej sika łamliwa przez to by się zmniejszyła, Ponieważ jednak wlaśnie zewnętrzne warstwy soczewki mają współczynnik niższy, przeto o tyle mniej uszczuplają siłę łamliwą jądra, tem samem i całej soczewki. W celu dalszego uproszczenia obliczeń można pominąć zupełnie współczynnik załamania rogówki ze względu, że obie jej powierzchnie są względem siebie prawie zupełnie równoległe, a grubość jej nieznaczna, promienie więc, które nie padają na nią prostopadle, t. j. nie w kierunku jej promienia, ulegają tylko bardzo małemu, a przebiegając dalej równolegle do swego pierwotnego kierunku. [podobne: gociek twitter, gruczoły brunnera, gemini trzy lipy ]

Tags: , ,

No Responses to “Oko jako przyrząd optyczny”

 1. Łukasz Says:

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 2. Jowita Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do potykacze[...]

 3. Cujo Says:

  Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

 4. Kajetan Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dieta w chorobach wątroby[...]

 5. Olivia Says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

Powiązane tematy z artykułem: gemini trzy lipy gociek twitter gruczoły brunnera