leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Ogniskowa soczewki wklęsłej

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Widzimy soczewkę, która pozwala oku niemiarowemu widzieć odległe stan0wiska równocześnie na miare ametropii. Należy tylko zwrócić uwagę, że pomijamy przytem odległość, która dzieli szkło wyrównawcze od rogówki, a która wynosi zazwycząj 10—15 mm. Ogniskowa soczewki wklęsłej, która wyrównywa dany stopień myopii, musi zatem musi być silniejsza, niżby to ma sie rzecz przy hypermetropii. Tu soczewka wypukła ma o 10—15 mm. dłuższe, niż odległość punktu dali wzroku od grodka rogówki, musi być zatem słabszą, niż by odpowiadało rzeczywistemu stopniowi hypormetropii. Różnice te są tem znaczniejsze, im wyższy jest stopień ametropii i mogą dochodzić nawet do kilku mm. Przy niskich stopniach ametropii, jaki spotykamy w oczach fizyologicznych, odległość szkła od oka nie odgrywa prawie żadnej roli. Istotnie bowiem, czy ogniskowa soczewki wyrownawczej wynosi 99, czy 101 mm, to siła jej nie odbiega od więcej jak 0 D. Jeśli jednak chodzi o soczewki bardzo silne, to pamiętać trzeba, że różnica 10 mm. stanowi już wiele. Tak np, soczewka 0 ogniskowej 5 ma 20, a jeśli ogniskowa skróci się do 4 mm., to siła tej soczewki wzrośnie do 25 D. Istnienie tych różnie nie przeszkadza nam jednak używać wyrównywania wad refrakcyi za pomocą} doboru szkieł jako lepszej podmiotowej metody oznaczania ich stopnia, bo znając odległość szkła od oka, możemy z jego siły refrakcyę oka dokładnie obliczyć. Przy metodzie tej nie należy zapominać jeszcze o wpływie akomodacyi, za pomocą której badany bezwiednie powiększa stopień statycznej refrakcyi swego oka, zwiększa zatem pozornie myopię, a zmniejsza hypermetropię. Wynika z tego zasada, że w miare myopii musimy możliwie szkło wklęsłe, za miarą hypermetropii możliwie najsilniejsze szkło wypukłe, które nąjlepszą bystrość wzroku przy patrzeniu w dal. W jaki sposób mamy ocenić i zmierzyć stopień tej bystrości wzroku, o tem będzie mowa na innem miejscu. Dalsze metody oznaczania refrakcyi. Dla wykazania stanów refrakcyi odmiennych od podstawowego typu, a więc także dla stwierdzenia myopii i hypermetropii możemy wykonać następujące doświadczenie: w zaciemnionym pokoju z odległości kilku metrów w płomień świecy lub świecący otwór w ekranie, przesuwamy tuż przed okiem cienki pręcik lub drucik z boku na bok, z dołu do góry, lub skośnie, poruszając nim tam i na powrót niezbyt szybko, zawsze w kierunku prostopadłym do jego długości. Jeżeli oko jest miarowe, wtedy przesuwanie drucika tego przed okiem nie będzie nam wcale przeszkadzało w dokładnem widzeniu punktu świetlnego i nie będziemy wtedy widzieli w obrębie płomienia świecy nie szczególnego. Jeśli natomiast istnieje ametropia, wtedy punkt świecący będzie się przedstawiał jako krążek rozproszenia w postaci jasnej plamy, a podczas przesuwania drucika przed źrenicę zauważymy cień w postaci czarnego paska, jasna. plamę pionowo, poziomo, lub skośnie, stosownie do tego, jak drucik trzymamy. Jeżeli zachodzi myopia, cień ten porusza sie zgodnie z kierunkiem ruchów drucika t. zn., jeśli drucik przesuwamy przed źrenicą. od prawej strony ku lewej, to i cień od prawej ku lewej sie przesuwa, a gdy drucikiem wracamy na prawo, to i cień za nim powraca na prawo. Jeśli zachodzi hypermetropia, ruch cienia w obrębie jasnego kółka odbywa sie w kierunku wprost przeciwnym poruszeniom drucika przed źrenie4. lin wyższy jest stopień ametropii, tem wyraźniej zjawisko to występuje. [hasła pokrewne: amertil ulotka, , milukante cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Ogniskowa soczewki wklęsłej”

 1. Filip Says:

  Używam kwasu w kapsułkach

 2. Dredd Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wirus[...]

 3. Dangle Says:

  wcale nie ma tych suplementów od groma

 4. Oliwia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Usługi pielęgniarskie Warszawa[...]

 5. Krystian Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 6. Konstanty Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: marketing medyczny[...]

 7. Springheel Jack Says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

Powiązane tematy z artykułem: amertil ulotka milukante cena