leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Mięsień dwustawowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Co do mięśnia dwustawowego zatem przyjmujemy, że osi wszystkich trzech kości len w jednej płaszczyźnie, obie zaś kości skrajne są połączone prostolinijnem pasmem mięśniowem. Wówczas mięsień, łączący kości I i III działa na nie jak dwie równe o przeciwnych kierunkach siły —4— K i — K. Na każdą z ko I, Il, III działa wskutek skurczu tego mięśnia para sil, której moment otrzymujemy, mnożąc wartość siły przez odległość między kierunkami obu sił. Odległość ta w obranym przykładzie jest największa dla I, najmniejsza dla Il. Suma zaś dwu z tych trzech momentów musi być momentowi trzeciemu. Dla danego przykładu O. Fischer otrzymał 13 różnych kombinacyi położeń poszczególnych kości. Wszystko to jednak nie wystarcza do dokładnej analizy stosunków w ustroju żyjącym. Tam trzeba uwzględnić ponadto działanie sil zewnętrznych na układ I, II, III, a dalej także rozkład mag w samym układzie. I tak, najlżejszy z członów I, II, III, będzie oczywiście wykonywał, caetepis paribus, największe ruchy. Mięśnie płaskie, zwieracze. Dla niektórych mięśni plaskich przewody powyższe nie mają zastosowania, gdyż działanie ich polega nie na przybliżeniu wzajemnem punktów przyczepu, lecz na przypłaszczaniu krzywizny, jaką tworzy ich powierzchnia, ma zatem kierunek poprzeczny w stosunku do przebiegu włókien mięsnych (w przeciwieństwie do podłużnego kierunku mięśni długich). Również poprzecznym w stosunku do włókien jest kierunek działania zwieraczy, zwrócony jest bowiem ku środkowi kół utworzonych przez przebieg tych włókien. Współdziałanie mięśni. Już Duchenne wypowiedział zasadę, iż przyroda nie zna odosobnionych skurczów mięśniowych; zasada ta po dziś dzień ile straciła na wartości. Zaden mięsień nie działa w odosobnieniu od innych, a wszelkie nasze rozpatrywania takiego izolowanego skurczu mają wartość czysto teoretyczną. W ustroju żywym każdy ruch jest wynikiem współdziałania pewnej liczby mięśni; stąd pojęcie „synergistów, których praca sumuje się dla wywołania pewnego ruchu, oraz „antagonistów, wywołujących ruch przeciwny, Pojęcie to jednak niezupełnie ścisłe, Synergistami bowiem bywają pewne mięśnie tylko dla pewnego określonego ruchu, a nawet dla ściśle określonej pozycyi; też same mięśnie w innych warunkach mogą działać antagonistycznie. Co więcej, skurcz antagonistów jest z reguły niezbędnym dla prawidłowego wykonania ruchu, miarkując jego prędkość. Tak przy szybkiem (rzutowem) jak przy powolnem zginaniu przedramienia n. p. kurczy się nietyłko m. dwugłowy i ramieniowy wewnętrzny, lecz i trójgłowy; dowiodły tego tak zdjęcia fotograficzne, ujawniające skurcz obu grup mięśni, jak i badania z pomocą dwu myografów (A i B, ryc. 132) zapisujących skurcze mm. wyprostnych i zginaczy na tym samym walcu, na którym bębenek M zapisuje ruchy przedramienia. W jednym tylko wypadku mięśnie wyprostne są nieczynne przy praec zginaczy i na odwrót: jeśli skurcz odbywa się przeciw oporowi zewnętrznemu (podnoszenie ciężaru, ćwiczenia oporne gimnastyki leczniczej i t. p.). [więcej w: hipnotyczny sen, optyk, hipnotyczny sen miesięczne ]

 

Tags: , ,

No Responses to “Mięsień dwustawowy”

 1. Bianka Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista lublin[...]

 2. Candy Butcher Says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 3. Papa Smurf Says:

  [..] Cytowany fragment: Kołdry dla alergików[...]

 4. Toe Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: clotrimazolum gsk krem hipnotyczny sen soczewki acuvue