Ametropia

Gdy przy myopii punkt dali wzrokowej znajduje się w skończonej odległości przed okiem, to przy hypermetropii leży on również w odległości skończonej, ale poza okiem, przyczem odległość tego punktu od oka mierzona zazwyczaj od środka rogówki pozostaje w ścisłym związku ze stopniem ametropii, stoi mianowicie w odwrotnym stosunku do ilo...

Teoria Gaussa

Do tego samego celu dojść możemy jednak daleko krótszą i prostszą drogą. Używając optyczny przyrząd złożony z powierzchni kulistych Gauss wykazał, że każdy na wspólukład danej osi posiada dla wiązkek promieni przyosiowych 6 punktów kardynalnych. Do określenia położenia punktów kardynalnych na osi potrzeba znać współczynniki za...

Adjuwant Pertuzumab i Trastuzumab we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi ad 8

Nie odnotowano nowych problemów związanych z bezpieczeństwem, ale biegunka była bardziej powszechna w grupie pertuzumabu niż w grupie placebo. Współczynnik hazardu wynoszący 0,81 w tym kontekście adjuwantu należy porównać z bezwzględnym ryzykiem nawrotu choroby. Należy zauważyć, że 3-letni okres przeżycia bez inwazyjnej choroby wyno...

Detal architektoniczny szklany

O wszystko trzeba odpowiednio dbać, nie inaczej jest ze szkłami kontaktowymi. W związku z tym, że jest to bardzo popularny produkt, warto zwrócić uwagę na ich właściwą pielęgnację. Na początek trzeba zadbać o higienę rąk. Przed zdjęciem szkieł, trzeba przygotować pojemniczek, w którym je przechowujemy. Wystarczy go wypłukać płyne...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego , #odruch ze ścięgna achillesa ,