Fizjologia narządu wzroku

Zmysł wzroku u człowieka i u zwierząt wyższych jest ze wszystkich pięciu zmysłów najdoskonalszym i tak pod względem biologicznym, jako też pod względem psychofizycznym najsilniej wyodrębnionym. Podczas, gdy dotyk, smak i powonienie wymagają do wytworzenia właściwych sobie wrażeń bezpośredniego zetknięcia się ciał lub ich cząstek z odnośnymi narządami zmysłowymi, gdy nawet narząd słuchu, o wiele już doskonalszy, odbiera wrażenia za pośrednictwem fal głosowych o stosunkowo nieznacznej częstości drgań, a pochodzących z odległości niewielkiej od cial sprężystych, wprawionych w ruch drgaj...

Sen

Objawy snu nie ograniczają się jednak tylko do upośledzenia czynności kory mózgowej, bo i czynności niższych części układu nerwowego są mniej lub więcej zmniejszone: odruchy są nieco obniżone, oddechy rzadsze i mają także u mężczyzn typ bardziej piersiowy, skurcze serca są wolniejsze, tonus naczyń słabszy. Naczynia skóry są jednak rozszerzone i zwężają się pod wpływem podniet, nawet takich, które nie powodują przebudzenia. Wydzielanie przeważnej części gruczołów jest zmniejszone lub zupełnie zniesione. Przemiana materyi jest mniej energiczna niż na jawie i to tem bardziej, im głębsz...

Dopasowanie oprawek

Podczas kupowania wszelkiego rodzaju oprawek nie tylko oprawek do okularów korekcyjnych, ale również do okularów przeciwsłonecznych konieczne jest ich dokładne dopasowanie do naszej twarzy, do jej wyrazu. Takie działanie ma wówczas kolosalne znaczenie. Dlaczego? Jest, co najmniej kilka powodów, dlaczego tak właśnie musi się stać. Przede wszystkim po to, aby okulary dobrze leżały nam na nosie. Dobrze dobrane oprawki są, bowiem podstawą utrzymania naszych okularów. Muszą one, więc być dobrze dopasowane do rozstawu naszych gałek ocznych a także wielkości naszej głowy. Konieczne jest wówc...

Rozuwastatyna w zapobieganiu incydentom naczyniowym u mężczyzn i kobiet z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego ad 7

Wpływ tezepelumabu na drugorzędowe punkty końcowe w zależności od podgrupy (wskaźnik FEV1 przed podaniem rozszerzającego się osocza, wynik ACQ-6, wynik AQLQ i wynik z objawami astmy) przedstawiono w tabelach S5, S6, S7 i S12 w dodatkowym dodatku. Biomarkery
U wszystkich grup leczonych tezepelumabem obserwowano istotne i uporczywe zmniejszenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi oraz poziomy Feno, począwszy od 4. tygodnia (pierwszy oceniany punkt czasowy) po rozpoczęciu leczenia (ryc. 1B i ryc. S5A w dodatkowym dodatku). Postępujące spadki obserwowano również w całkowitej IgE w ...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego , #odruch ze ścięgna achillesa ,