Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad

Badanie kliniczne z udziałem pacjentów z łagodną astmą atopową wykazało, że tezepelumab hamował zarówno odpowiedź wczesną, jak i późną astmę oraz stłumił biomarkery zapalenia typu 2 po wziewnym prowokowaniu alergenem.23 Aby lepiej określić znaczenie biologiczne i kliniczne TSLP u pacjentów z astmą o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, przeprowadziliśmy PATHWAY, randomizowaną, kontrolowaną placebo, próbę tezepelumabu, obejmującą zakres dawek obejmujący pacjentów, u których choroba była niekontrolowana z LABA w połączeniu z ...

Mięsień dwustawowy

Co do mięśnia dwustawowego zatem przyjmujemy, że osi wszystkich trzech kości len w jednej płaszczyźnie, obie zaś kości skrajne są połączone prostolinijnem pasmem mięśniowem. Wówczas mięsień, łączący kości I i III działa na nie jak dwie równe o przeciwnych kierunkach siły —4— K i — K. Na każdą z ko I, Il, III działa wskutek skurczu tego mięśnia para sil, której moment otrzymujemy, mnożąc wartość siły przez odległość między kierunkami obu sił. Odległość ta w obranym przykładzie jest największa dla I, najmniejsza d...

W blonie podsluzowej znajduje sie splot nerwowy Meissnera oraz przebiegaja naczynia krwionosne i chlonne

W błonie podśluzowej znajduje się splot nerwowy Meissnera oraz przebiegają naczynia krwionośne i chłonne. Błonę śluzową oddziela od błony podśluzowej dobrze rozwinięta biaszka mięsna błony śluzowej (lamina muscularis mucosae) o wewnętrznych włóknach okrężnych i zewnętrzych podłużnych. W obrazie gastroskopowym błona śluzowa jest różowa. Tworzy ona bardzo duże, faliste fałdy (rugae gastricae), przebiegające równolegle do długiej osi żołądka i powiększające znacznie wydzielniczą jego powierzchnię. Fałdy wygładzają się,...

Marzenia o samochodzie terenowym

Co do mięśni gładkich, wchodzą tu w rachubę przede wszystkiem mięśnie naczyń krwionośnych. Ośrodek główny znajduje się w rdzeniu przedłużonym, ale niewątpliwie istnieją też ośrodki niższego rzędu rozmieszczone w rdzeniu kręgowym. Ośrodki mięśni wchodzących w skład przewodu pokarmowego i narządu moczopłciowego a więc szczególnie mięśni odbytnicy, pęcherza moczowego i macicy, znajdują się w dolnej części rdzenia krę g owego. Znaczna część tych mięśni jest stale tonicznie skurczoną, jak n. p. mięśnie zwęż...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego , #odruch ze ścięgna achillesa ,