CZYNNOsC RUCHOWA ZOLADKA

CZYNNOśĆ RUCHOWA ŻOŁĄDKA. Na czczo żołądek jest w stanie tonicznego kurczu i zawiera nieco powietrza w swej górnej części (kw. Bańka powietrzna). Od czasu do czasu żołądek czczy wykonywa ruchy rozprzestrzeniające się na dwunastnicę i jelita. Ruchom tym towarzyszy wydzielanie śluzu w żołądku i w jelitach oraz soku trzustkowego i jelitowego a także żółci. Jest to tzw. okresowa praca przewodu pokarmowego. Pierwsze kęsy pokarmu składają się w trzonie żołądka tak, że przylegają do jego błony śluzowej, późniejsze kęsy trafiają do środka (tzw. warstwowe układanie się ...

Adjuwant Pertuzumab i Trastuzumab we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi ad

Oba przeciwciała indukują zależną od przeciwciał cytotoksyczność komórkową. U pacjentów z rakiem piersi z przerzutami HER2-dodatnimi, wykazano, że pertuzumab dodawany do trastuzumabu i docetakselu znacznie przedłuża czas przeżycia wolnego od progresji i całkowity czas przeżycia .7,8 Wyższe częstotliwości neutropenii z gorączką gorączkową stopnia 3 lub 4, neutropenią i biegunką związane z dodatkiem pertuzumabu, ale częstość sercowych zdarzeń niepożądanych była podobna do tej w grupie kontrolnej.9 Podwójna blokada HER2 z pertuzumabem i trastuzumabem jest standardem opieki jako leczen...

Okulary dla dzieci

Rodzice, wychowując swoje dzieci stawiani są przed wieloma wyzwaniami, które muszą odpowiednio zinterpretować, jak również i zrealizować. W szczególności, jeśli mówi się o zdrowiu naszych pociech. Ponieważ jak doskonale wiadomo najczęściej nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z dziecka informacji na temat jego stanu zdrowia. Możemy jedynie się go domyślać, na podstawie objawów, czy też zachowań, jakimi cechuje się dziecko. Zatem jak można zauważyć niezbędną jest tutaj ciągła obserwacja. Która tylko może być przeprowadzona przez rodziców, ponieważ to oni najlepiej znają z...

WZROST KOMÓRKI

Jakość życia związaną ze stanem zdrowia mierzono za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (EORTC). Wyniki
Charakterystyka pacjenta i przestrzeganie leczenia anty-HER2
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka chorób demograficznych i wyjściowych pacjentów. Od listopada 2011 r. Do sierpnia 2013 r. Losowo przydzielono 4805 pacjentów do chemioterapii i trastuzumab plus pertuzumab (2400 pacjentów) lub placebo (2405 pacjentów) (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Wyjściowa charakterystyka pacjentów była zrównoważona między dwiema grupami, przy czym...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego , #odruch ze ścięgna achillesa ,