Mięsień dwustawowy

Co do mięśnia dwustawowego zatem przyjmujemy, że osi wszystkich trzech kości len w jednej płaszczyźnie, obie zaś kości skrajne są połączone prostolinijnem pasmem mięśniowem. Wówczas mięsień, łączący kości I i III działa na nie jak dwie równe o przeciwnych kierunkach siły —4— K i — K. Na każdą z ko I, Il, III działa wskutek skurczu tego mięśnia para sil, której moment otrzymujemy, mnożąc wartość siły przez odległość między kierunkami obu sił. Odległość ta w obranym przykładzie jest największa dla I, najmniejsza dla Il. Suma zaś ...

Niezbędne dodatki

Obojętne, co byśmy nie kupowali zawsze znajdziemy do tego dobrany zestaw akcesoriów. Niewątpliwie można by sobie bez nich poradzić, jednak dzięki ich pomocy nie tylko łatwiej jest utrzymać w czystości dany przedmiot, ale równie często zabezpieczyć go, aby nam dłużej posłużył. To samo dotyczy okularów. W zasadzie każdy z nas je posiada, co nie oznacza, iż z naszym wzrokiem jest tak źle, ale trudno znaleźć osoby, które na przykład nie używają okularów słonecznych. Dla wielu konieczność ich noszenia związana jest z wykonywaną pracą, chociażby pr...

Analiza pełnych genomów sporadycznego stwardnienia zanikowego bocznego ad 6

Dodatkowe pięć loci chromosomowych, dla których nie zanotowano żadnego genu, było znacząco związanych z chorobą w obu seriach replikacyjnych: 12q12 (rs1027615: iloraz szans, 1,18; 95% CI, 0,98 do 1,41), 2q33,1 (rs12473579: iloraz szans, 1,29; 95% CI, 1,09 do 1,53), 2q12.1 (rs17027230: iloraz szans, 1,23; 95% CI, 1,02 do 1,48), 21q22,13 (rs2836061: iloraz szans, 1,41; 95% CI, 1,13 do 1,77) i 12q12 (rs905080: iloraz szans, 1,18; 95% CI, 0,98 do 1,41). Rysunek 1. Rysunek 1. Dokładne odwzorowanie locus FLJ10986. Poszczególne genotypowanie 766 pacjentów ze sporadyczną ...

Zużycie materialów

Badanie jest przez to niezmiernie uproszczone. Łatwo zrozumieć, że im silniejsza jest krzywizna rogówki, czyli krótszy jej promień, tem mniejszy będzie obraz danego przedmiotu, tem bardziej zatem trzeba powiększyć ten przedmiot, tem dalej od osi przyrządu odsunąć po luku znak ruchomy, ażeby wielkość obrazka dorównała zdwojeniu, jakie daje pryzmat i dlatego odczytamy na podziałce łuku odpowiednio wyższą wartość refrakcyi. Na odwrót, jeśli krzywizna rogówki jest slabsza, promień dłuższy, a tem samem obraz również dłuższy, przedmiot musi być mniej...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego , #odruch ze ścięgna achillesa ,