Wpływ rdzenia pacierzowego na napięcie (tonus) mięśni

Liczne narządy ciała znajdują się stale w pewnym stanie podrażnienia i też ciągle w stanie czynnym mniejszego lub większego stopnia. Stan ten czynny nazywamy stanem toniczym. W pierwszym rzędzie odnosi się to do mięśni szkieletu, z których znaczna część rzeczywiście znajduje się w słabym skurczu. W stanie tym utrzymują je podniety, które wychodzą z układu nerwowego Środkowego, o czem poucza nas klasyczne doświadczenia. Jeżeli mianowicie żab...

Teoria Gaussa

Do tego samego celu dojść możemy jednak daleko krótszą i prostszą drogą. Używając optyczny przyrząd złożony z powierzchni kulistych Gauss wykazał, że każdy na wspólukład danej osi posiada dla wiązkek promieni przyosiowych 6 punktów kardynalnych. Do określenia położenia punktów kardynalnych na osi potrzeba znać współczynniki załamania wszystkich wchodzących w grę środowisk, promienie krzywizny i wzajemne oddalenie powierzchni łamiących,...

Zyly zoladkowe przebiegaja obok tetnic, odprowadzajac krew do zyly wrotnej

Żyły żołądkowe przebiegają obok tętnic, odprowadzając krew do żyły wrotnej. Naczynia chłonne żołądka odprowadzają limfę do gruczołów chłonnych żołądkowych górnych i dolnych i częściowo do gruczołów trzustkowych górnych, skąd limfa przecbodzi ostatecznie do gruczołów chłonnych aortalnych. Unerwienie. Żołądek jest unerwiony przez nerwy błędne i nerw współczulny. Dzięki układowi wegetatywnemu żołądek może wykonywać swe czy...

Perwersje i niemalże perwersje w praktyce klinicznej

Sposób przyczepienia mięśni do kośćca. Napięcie mięśni. Po przecięciu ścięgna któregokolwiek mięśnia szkieletowego u żywego zwierzęcia, mięsień skraca się, eo dowodzi, że znajdowal się w stanie stałego w y dłużenia. Wydłużenie to jest korzystne dla pracy mięśnia, gdyż (prawo Schwanna) siła jego maleje w miarę skrócenia się podczas skurczu. Zapewne też dlatego przygotowujemy się do większych doraźnych wysiłków (rzut, cios, skok) ...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego , #odruch ze ścięgna achillesa ,