Glecaprewir i Pibrentaswir u pacjentów z HCV i ciężką niewydolnością nerek ad

Jednak negatywny profil działań niepożądanych interferonu jest dobrze udokumentowany w tej populacji, 10 i rybawiryna jest wydalana z moczem, kumuluje się układowo u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i jest związana z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, takich jak niedokrwistość hemolityczna i świąd, a zatem nasilenie działań niepo...

Tezepelumab u dorosłych z niekontrolowaną astmą ad 6

I słupki wskazują błędy standardowe. Zannualizowana częstość zaostrzeń astmy była niższa w grupach leczonych tezepelumabem niż w grupie placebo, niezależnie od wyjściowej liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi lub innych ocenianych wskaźników stanu Th2 (ryc. 1A oraz tabele od S5 do S8 w dodatkowym dodatku). U pacjentów przyjmujących średnio wd...

Identyfikacja i znaczenie brunatnej tkanki tłuszczowej u dorosłych ludzi ad 7

Inne badania zalecano tylko w przypadku wskazań klinicznych. Analiza statystyczna
Pierwotny punkt końcowy
Pierwotny punkt końcowy, przeżycie wolne od choroby inwazyjnej, zdefiniowano jako czas od randomizacji do daty pierwszego wystąpienia jednego z następujących zdarzeń (zwanych dalej zdarzeniami inwazyjnymi): nawrót inwazyjnego guza sutka, na...

Najnowsze zdjęcia w galerii optyka-infor:

331#kał na nosicielstwo , #przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz , #polaryzacja okulary , #gruczoły brunnera , #tonus mięśniowy , #hipnotyczny sen , #cera atroficzna , #psychoterapia kraków nfz , #atonia żołądka , #tabela pomiaru ciśnienia tętniczego ,