leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Mechanika mięśni

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Sposób przyczepienia mięśni do kośćca. Napięcie mięśni. Po przecięciu ścięgna któregokolwiek mięśnia szkieletowego u żywego zwierzęcia, mięsień skraca się, eo dowodzi, że znajdowal się w stanie stałego w y dłużenia. Wydłużenie to jest korzystne dla pracy mięśnia, gdyż (prawo Schwanna) siła jego maleje w miarę skrócenia się podczas skurczu. Zapewne też dlatego przygotowujemy się do większych doraźnych wysiłków (rzut, cios, skok) ruchem w tym samym stawie, lecz w kierunku przeciwnym zanurzonemu (zamachem), naciągając w ten sposób silnie mięśnie, czynne bezpośrednio potem przy właściwym ruchu. Także i mięśnie, których związek z kośćcem jest luźniejszy mięśnie twarzy, językowe i t. p.), utrzymują się dzięki napięciu antagonistów w stanie miernego wydłużenia. Niezależnie od tego wydłużenia mięsień w ustroju żywym posiada stale pewien stopień napięcia (tonus), udzielonego mu za pośrednictwem nerwów ruchowych; po przecięciu bowiem tych nerwów następuje Wyraźne zwiotczenie mięśnia. Rodzaje skurczów dowolnych. P. Richer ustalił następujący podział skurczów dowolnych, kierując się stosunkiem ich do siły ciężkości.

 1. Skurcz stały czynny. Siła mięśnia równoważy się z silą ciężkości. Praca zewnętrzna. Przykłady: trzymanie kończyny górnej w pozycyi poziomej; praca mięśni przy staniu i t. p.
 2. Skurcz dynamiczny. Siła mięśnia wykonywa ruch, siła ciężkości stanowi opór. Praca zewnętrzna dodatnia. Przykład: podnoszenie ciężaru.
 3. Skurcz hamujący. Ruch odbywa się zgodnie z działaniem siły ciężkości, z prędkością miarkowaną przez mięśnie wywołujące ruch przeciwny. Praca zewnętrzna ujemna. Przykład: powolne nachylenie tułowia.
 4. W dalszych wywodach będziemy gie zajmowali głównie skurczem dynamicznym, jako typem pracy zewnętrznej dodatniej. Jako odmianę skurczu dymamicznego można jeszcze wyszczególnić skurcz rzutowy, skurcz bardzo energiczny, ma miejsce tylko z początku ruchu, który odbywa się dzięki nabytej prędkości. Przykłady; rzut, cios, skurcze przy lokomocyi. Działanie mięśnia jednostawowego. Mięśniem jednostawowym nazywamy mięsień, który łączy dwie sąsiednie kości, przebiegając nad jednym tylko stawem. Działanie takiego mięśnia stanowi najprostsze zagadnienie mechaniki mięśni; mimo to do jego rozpatrywania możemy przystąpić dopiero po dokonaniu szeregu uproszczeń, które rzadko lub nigdy nie zgadzają się ściśle ze stosunkami rzeczywistymi. I tak staw, w którym ruch ma się odbywać, wyobrażamy sobie jako ustalony w przestrzeni, również jak jedna z kości (A na przyległej rycinie), do których dany mięsień się przyczepia. Dalej, staw przyjmujemy jako z matematyczną dokładnością działający staw zawiasowy z osią (O) prostopadłą do osi kończyny (A B); przyczep mięśnia M jako skupiony w jednym punkcie (I) i, co zatem idzie, czynność jego zastąpioną przez siłę działając:ł wzdłuż jednej prostej I F, siłę w dodatku nie zmieniającą się w różnych fazach skurczu mięśnia. [patrz też: hipnotyczny sen, optyk, hipnotyczny sen miesięczne ]
Tags: , ,

No Responses to “Mechanika mięśni”

 1. Freak Says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

 2. Papa Smurf Says:

  [..] Cytowany fragment: metoda piórkowa brwi[...]

 3. Małgorzata Says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

 4. Elżbieta Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Implantologia Poznań[...]

 5. Melania Says:

  ona zawiera maslan sodu

Powiązane tematy z artykułem: clotrimazolum gsk krem hipnotyczny sen soczewki acuvue