leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Marzenia senne

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Jest rzeczą wiadomą, że pomimo znużenia i senności trudno człowiekowi zasnąć, gdy nie odsunie od siebie możliwie zupełnie wszelkich podniet zewnętrznych: dźwiękowych, świetlnych, dotykowych, gdy ułożywszy się do snu, nie zdoła odpędzić myśli nieraz uporczywie uwagę jego zajmujących. Z drugiej strony skupienie uwagi w jeden punkt, albo odbieranie wrażeń monotonnych, pochodzących ze stale powtarzającej się podniety, również jest w stanie sen wywołać. tym przypadku częstokroć sen jest tylko częściowym t. j. utrzymany jest pewien stopień świadomości dla, odbieranych właśnie usypiających wrażeń, zniesioną zaś dla wrażeń innego rodzaju. Zmiana tych wrażeń lub ich ustanie może wtedy być. przyczyną obudzenia się ze snu. Stąd to pochodzi, że młynarz, który spi wśród jednostajnego stuku kola, budzi się gdy młyn staje, podobnie budzi się podróżny, drzemiący w wagonie, gdy pociąg nagle się zatrzyma, słuchacz spiący na wykładzie, gdy prelegent zrobi przerwę. W tem wszystkiem widzimy ważny wpływ, jaki wywierają wrażenia odbierane ze Rwixta zewnętrznego na powstawanie snu, wpływ, który jedynie tylko w połączeniu ze znużeniem rozważać należy, jeżeli chodzi o wytłumaczenie przyczyny snu. A wpływ ten, jak z tego, eo już powiedziano, wynika, jest dwojaki: z jednej strony bodźce zewnętrzne, pobudzające ośrodki psychiczne do pracy, przyczyniają sie do szybszego ich nużenia, z drugiej strony ich obecność podtrzymuje pracę tych ośrodków i nie dozwala znużeniu brać górę. Inne teorye, które tłumaczą powstawanie snu zmianami w krążeniu krwi w mózgu, albo zmianami morfologicznemi w komórkach nerwowych i w ich wypustkach, zasługują zaledwie na wymienienie, Bliżej niemi zajmować się nie ma potrzeby, albowiem występowanie tych zmian w czasie snu nie jest z wszelką pewnością dowiedzione, a nadto gdyby takie zmiany nawet rzeczywiście zachodzily, trzebaby znowu wyjaśnić, jaka jest przyczyna ich peryodycznego jawienia się. W czasie snu występują czasem marzenia senne czyli t. zw. sny. Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy sen nie jest bardzo głęboki, a więc n. p. przed przebudzeniem się, gdy świadomość nie jest zupełnie, lecz tylko częściowo zniesiona. x-Marzenia senne powstają bądź pod wpływem podniet zewnętrznych n. p. słuchowych, dotykowych i t. p., bądź też pod wpływem podniet wewnętrznych, działających bezpośrednio na korę mózgową (zmiany w krążeniu, zatrucia i t, p.). Podniety te wywołują szereg wyobrażeń, a nawet prawidłowych kojarzeń, obracających się jednak w ściśle ograniczonem ciasnem kole. Tylko pewne części kory mózgowej są czynne, inne niejako spią, związek między niemi jest jakby przerwany, wpływ reszty kory na nie jest zupełnie zniesiony, Stąd pochodzą dysocyacye wyobrażeniach, brak logicznego związku między wyobrażeniami, szybkie przemijanie obrazów pamięciowych, a śniący uważa te obrazy zupełnie bezkrytycznie za zjawiska rzeczywistości. Nie ma dla niego granic czasu ni przestrzeni, rzeczy najnieprawdopodobniejsze uważa za naturalne, doświadczenie nabyte w ciągu życia całego jest zupełnie zawieszone. [patrz też: badanie emg warszawa, proszek zasadowy z inuliną, odruch ze ścięgna achillesa ]

Tags: , ,

No Responses to “Marzenia senne”

 1. Lena Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 2. Maja Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczka elektryczna do zębów[...]

 3. Nel Says:

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 4. Maciej Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: somatodrol[...]

 5. Oliwia Says:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza stopnie odruch ze ścięgna achillesa proszek zasadowy z inuliną