leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Lokalizacya ośrodków odruchowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

U licznych zwierząt bezkręgowych składa się układ nerwowy odśrodkowy, odpowiednio do podziału całego ciała na metamery, także z oddzielnych mniej lub więcej jednakich zwojów, które są połączone ze sobą za pomocą spoideł. U kręgowców zaś taka segmentacya układu nerwowego istnieje w życiu płodowem, Odcinki cewy rdzeniowej, tak zwane neurom ery lub n euro tomy, odpowiadają tu prakręgom, które są punktem wyjścia segmentalnych zaczątków szkieletu i mięśni, W zapłodowem życiu segmentacya ta widoczna jeszcze jest na kręgosłupie i na korzonkach nerwowych rdzenia, W reszcie ciała — także i w mięśniach — metamerya ta zupełnie się zatarła. Rdzeń pacierzowy stanowi analogię do rdzenia brzusznego bezkręgowców, albowiem każdy odcinek rdzenia, z którego wychodzi symetrycznie z obu stron para korzonków nerwowych, stanowi dla przednich korzonków prawdziwy początek, a dla tylnych korzonków pierwszą stacyę końcową. W ten sposób każdy taki odcinek zaopatruje pewną część ciała w nerwy ruchowe i czuciowe tworzy dla tej części ciała pierwszy ośrodek nerwowy. Unerwienie to się w ten sposób, że pola projekcyjne nerwów, wychodzących z różnych, szczególnie sąsiednich, odcinków, wielokrotnie na siebie zachodzą lub nawet się wzajemnie pokrywają, to znaczy kilka korzonków sąsiednich zaopatruje jedne i te same lub prawie te same części ciała w nerwy czuciowe lub ruchowe. Doświadczenia celu ścisłego określenia lokalizacyi ośrodków rdzenia kręgowego polegały na przecinaniu pojedynczych korzonków i obserwowaniu ewentualnych zmian w ruchach, w czuciu lub w odruchach. Patologia ludzka zaś dostarcza nam obserwacyi klinicznych, w których zniszczenie oddzielnych grup komórek rdzenia lub korzonków poucza o umiejscowieniu danych funkcji w rdzeniu człowieka. Doświadczenia te i spostrzeżenia kliniczne pouczyły nas, że w rdze kręgowym ośrodki trzewiowe tworzące tak zwany system autonomiczny będący w związku z układem współczulnym, przerastają i w wielu miejscach mieszają się z ośrodkami anomaliami. W rdzeniu kręgowym rozłożone są różne ośrodki wegetacyjne na przestrzeni od I nerwu piersiowego do 11 lub 111 lędźwiowego i obejmują także 11, 111 i IV odcinki krzyżowe. Prócz tego posiada układ nerwowy środkowy jeszcze dwa miejsca, należące do systemu autonomicznego: jedno znajduje się w środomózgowiu na podstawie wodociągu Sylwiusza, drugie zaś w rdzeniu przedłużonym. Ośrodki części szyjnej rdzenia zawiadują odruchami n rządów klatki piersiowej, mięśni oddechowych i kończyn górnych, przejściu części szyjnej rdzenia w piersiową znajdują się ośrodki, zaopatrujące tę część nerwu współczulnego, którego włókna ruchowe (źrenica), naczynioruchowe i wydzielnicze (ślina) głównie zdążają w okolicę głowy. Część piersiowa rdzenia zaopatruje mięśnie żeber, a nadto trzewia brzuszne i ich naczynia krwionośne w nerwy ruchowe (początek nerwów trzewnych). Z części lędźwiowej rdzenia wychodzą nerwy do kończyn dolnych i do miednicy, Na podstawie badań Bikelesa i Gizelta znamy położenie całego szeregu ośrodków odruchowych w rdzeniu pacierzowym psa. Ośrodek odruchu kolanowego znajduje się w rdzeniu psa w IV i V odcinku lędźwiowym, u człowieka w III i IV odcinku lędźwiowym. [przypisy: badanie emg warszawa, proszek zasadowy z inuliną, odruch ze ścięgna achillesa ]

Tags: , ,

No Responses to “Lokalizacya ośrodków odruchowych”

 1. Alan Says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 2. Hog Butcher Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: weterynarz dermatolog warszawa[...]

 3. Chuckles Says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 4. Kaja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Bóle kręgosłupa[...]

 5. Antonina Says:

  Najlepiej to robic badania kontrolne

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza stopnie odruch ze ścięgna achillesa proszek zasadowy z inuliną