leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Krzywizna rogówki

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Badanie jest przez to niezmiernie uproszczone. Łatwo zrozumieć, że im silniejsza jest krzywizna rogówki, czyli krótszy jej promień, tem mniejszy będzie obraz danego przedmiotu, tem bardziej zatem trzeba powiększyć ten przedmiot, tem dalej od osi przyrządu odsunąć po luku znak ruchomy, ażeby wielkość obrazka dorównała zdwojeniu, jakie daje pryzmat i dlatego odczytamy na podziałce łuku odpowiednio wyższą wartość refrakcyi. Na odwrót, jeśli krzywizna rogówki jest slabsza, promień dłuższy, a tem samem obraz również dłuższy, przedmiot musi być mniejszy, ażeby się jego obraz zrównał z wielkością zdwojenia. Wtedy musimy zbliżyć znak ruchomy do osi przyrządu i znajdujemy na łuku odpowiednio niższą wartość refrakcyi. Dokładność wyników, jakie uzyskujemy za pomocą tego przyrządu, przy pewnej prawie w badaniu, jest stosunkowo bardzo znaczna, bo dochodzi do dygpfryi. Zauważyć należy, że oznaczamy promień krzywizny tylko w tym przekroju rogówki, który leży w płaszczyźnie łuku. Jeśli okręcając ten luk dookoła osi przyrządu i ustawiając go kolejno w płaszczyźnie poziomej, pionowej płaszczyznach skośnych, widzimy. że obrazki w rogówce raz doprowadzone do zetknięcia, we wszystkich tych położeniach w zetknięciu pozostają, to wnioskujemy z tego, że krzywizna rogówki we wszystkich przekrojach jest jednaka, czyli, że rogówka (a przynajmniej jej część środkowa) jest odcinkiem kuli. Jeśli tak nie jest, mamy do czynienia z tak zwaną niezbornością rogówki (astygmatyzmem), Przyrząd Javala i Schi15tza oddaje też znakomite usługi przy oznaczaniu stopnia tego rodzaju wady optycznej, o czem będzie mowa we właściwem miejscu. Zupełnie w analogiczny sposób za pomocą tzw. oftalmofakometru Tscherruinga można wymierzyć długość promieni krzywizny przedniej i tylnej powierzchni soczewki. Badanie jest tu oczy, wiście o wiele trudniejsze i wymaga niepospolitej wprawy, ponieważ obrazki wytwarzane przez soczewkę są znacznie mniej wyraźne od obrazków rogówkowych. Pomiary przeprowadzone za pomocą tych metod i przyrządów przekonały, że zachodzą dość znaczne różnice indywidualne pomiędzy oczymi różnych osobników, które nusimy uważać za zupełnie prawidłowe. Okazało się zatem rzeczą potrzebną przyjąć z wielkiej liczby pomiarów wartości średnie i posługiwać się temi wartościami przy obliczeniach i przy porównywaniu badań z zakresu dyoptryki oka. System optyczny zbudowany teorețycznie na podstawie tych pierwotnie przez Listinga, a nieco zmodyfikowana następnie przez Helmholtza, nosi nazwę oka schematycznego. Oto kardynalne wymiary i t. zw. stale optyczne oka schematycznego. Dla obliczeń i wykreśleń pobieżnych, w których nie chodzi o większą dokładność, możemy posługiwać się jeszcze bardziej uproszczonym schematem oka, który Listing nazwał okiem zredukowanem. W oku tem zastępujemy dwa blisko siebie położone punkty główne jednym punktem głównym, który umieszczamy w środku rogówki, a dwa blisko siebie położone punkty węzłowe jednym punktem węzłowym mm. za środkiem rogówki, a 15 mm. przed środkiem siatkówki, tak, że wymiar przednio-tylny gałki ocznej wynosi 20 mm. Wobec tego wymiaru leżącego poniżej wartości przeciętnej można bez wielkiego błędu przyjąć dla całego oka jeden jedyny współczynnik załamania 1,33 i przyjąć tylko jedną powierzchnię łamiącą t. j. przednią sferyczną powierzchnię rogówki o promieniu 5 mm. [podobne: amertil ulotka, , milukante cena  ]

Tags: , ,

No Responses to “Krzywizna rogówki”

  1. Jan Says:

    Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

  2. Nicola Says:

    Article marked with the noticed of: crossfit[...]

  3. Glyph Says:

    Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: amertil ulotka milukante cena