leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wycofanie długoterminowej terapii kabergoliną w leczeniu hiperprolaktynemii w przebiegu guza i nadgarstka ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W jednym z badań stwierdzono utrzymującą się normoprolaktynemię u pacjenta na 9 z makroprolaktynem (11 procent) i 4 pacjentów po 18 z mikroprolactinoma (22 procent) 12 miesięcy po wycofaniu23; inny donosił, że nie było zmian w poziomie prolaktyny u 24 procent 25 pacjentów po 3 do 60 miesiącach36 i u 31 procent z 32 pacjentów, którzy byli leczeni przez 3 do 24 miesięcy 12 miesięcy po wycofaniu. [22] We wcześniejszym badaniu stwierdziliśmy, że Normoprolaktynemia utrzymywała się 12 miesięcy po odstawieniu u 17% 23 pacjentów z mikroprolaktynemakom, którzy byli leczeni kabergoliną przez 12 miesięcy.25 Istotną wadą poprzednich badań był brak kryteriów czasowego wycofania: w tych badaniach kabergolinę najwidoczniej wycofano po różnych okresach ( Średnio 12 miesięcy), bez systematycznej oceny wyniku wycofania w odniesieniu do supresji prolaktyny i kurczenia się guza. Ponieważ możliwość indukowania długotrwałej kontroli nad hiperprolaktynemią bez kontynuowania leczenia farmakologicznego ma głębokie konsekwencje nie tylko dla przestrzegania przez pacjentów, ale także dla kosztów leczenia, zaprojektowaliśmy nasze badanie, aby określić wskaźnik sukcesu wycofania kabergoliny i potencjalnie użyteczne kryteria dla identyfikacja pacjentów z największym prawdopodobieństwem kontroli prolaktyny po przerwaniu leczenia kabergoliną. Zgodnie z literaturą dotyczącą odstawienia bromokryptyny, 15-21, 31 uzyskanie normoprolaktynemii jest pierwszym kryterium i obowiązkowym. Jako dodatkowe kryterium wybraliśmy kurczenie się guza i podzieliliśmy naszych pacjentów na podstawie stopnia kurczenia się guza na dwie grupy, tych, których guz zniknął, oraz tych, u których redukcja o 50% lub więcej wystąpiła z linii podstawowej w masie guza, która nie była w pobliżu chomika wzrokowego lub najeżdżających jamistych zatok lub innych krytycznych obszarów mózgu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wycofanie długoterminowej terapii kabergoliną w leczeniu hiperprolaktynemii w przebiegu guza i nadgarstka ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Sześćdziesięciu trzech pacjentów miało nawracającą hiperprolaktynemię, ponad połowę z nich (56 procent) w pierwszym roku po odstawieniu kabergoliny, 33 procent w drugim roku, 11 procent w trzecim roku, a nie później (p <0,001). Rysunek 3. Rysunek 3. Populacja pacjentów w momencie wycofania terapii kabergoliną. MRI-dodatni oznacza małe pozostałości nowotworu (skurczenie> 50%), .5 mm od chiazmii wzrokowej i brak inwazji struktur krytycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wycofanie długoterminowej terapii kabergoliną w leczeniu hiperprolaktynemii w przebiegu guza i nadgarstka ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Trzech z siedmiu mężczyzn (43 procent) zauważyło spadek potencji seksualnej i libido, chociaż poziom testosteronu nie zmienił się. Hiperprolaktynemia pozostała pod kontrolą u pozostałych 73 pacjentów (70 procent) po medianie 36 miesięcy po wycofaniu kabergoliny. Macroprolactinoma
W grupie z makroprolaktynem kabergolinę wycofano po medianie okresu leczenia 42 miesięcy przy medianie dawki mg na tydzień (tabela 1). Z 70 pacjentów z makroprolaktynemakami, badania MRI przysadki mózgowej u 46 nie wykazały żadnych dowodów na ponowne wznowienie nowotworu. U pozostałych 24 pacjentów wielkość guza zmniejszyła się o 60,7 . Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wycofanie długoterminowej terapii kabergoliną w leczeniu hiperprolaktynemii w przebiegu guza i nadgarstka ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Po wycofaniu kabergoliny badanie MRI powtarzano co sześć miesięcy w pierwszym roku, a następnie raz w roku. W przypadku zdiagnozowania nawrotowej hiperprolaktynemii, pacjent był poddawany MRI w momencie rozpoznania. Badanie okulistyczne
Wszyscy pacjenci z makroprolaktynemakiem przeszli badania pod kątem wad pola widzenia z wykorzystaniem perymetrii Goldmanna-Friedmanna, a także ostrości wzroku na linii podstawowej. Badanie okulistyczne powtarzano co sześć miesięcy podczas leczenia kabergoliną u pacjentów z zaburzeniami widzenia. Po wycofaniu kabergoliny, dwóch pacjentów poddano ponownej ocenie z powodu zaburzeń widzenia spowodowanych atrofią nerwu wzrokowego, pomimo zniknięcia guza podczas leczenia kabergoliną. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries