leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Badania budowy stawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ruchy możliwe do wykonania danym stawie można określić na podstawie badań nad jego budową. I tak, prowadzono w tym celu studya nad krzywiznami powierzchni stawowych, tak bezpośrednio, jak przy pomocy odcisków tych powierzchni w materyalach plastycznych, odlewów gipsowych jamy stawowej i t. p. Postać powierzchni stawowej nie zawsze jeszcze rozstrzyga o formie ruchu, choćby dlatego, że nie jest ona niezmienną, lecz przeciwnie może ulegać dość znacznym odkształceniom wskutek podatności chrząstek stawowych, podlegających znacznemu ciśnieniu w czasie ruchów. Niemniej ważną jest też rola torebek stawowych i więzadeł. Tak n. p. niektóre stawy zawiasowe według kształtu powierzchni stawowych nie dałyby się odróżnić od siodełkowych, a zatem dwuosiowych, i tylko obecność więzadeł bocznych czyni je jednoosiowymi. Wreszcie, rozstrzygającym momentem co do ruchów już nie możliwych tylko, lecz istotnie dokonywanych w danym stawie, są mięśnie, ich siła, budowa, miejsca przyczepu i t. p. Budowa stawów dłoniowo-falangowych n. p. umożliwia ruchy rotacyjne, które nie odbywają się jednak dla braku mięśni mogących je wykonać. Mniej jaskrawych przykładów tego rodzaju możnaby przytoczyć znacznie więcej. Toteż w czasach ostatnich kierunek badań zwraca się coraz bardziej ku ruchom naturalnym człowieka i zwierząt, które obecnie, dzięki metodzie fotograficznej, dającej serye zdjęć migawkowych (patrz poniżej), dają się uchwycić we wszystkich swych stadyach i dokładnie umiejscowić w przestrzeni. warunkiem prawidłowej funkcyi stawu jest ścisle przyleganie powierzchni stawowych. Jest ono zapewnione przez szereg sił, z których na pierwszem miejscu należy wymienić napięcie mięśni, przebiegających ponad stawem, oraz wytrzymałość torebki stawowej i więzadeł. Wątpliwą natomiast jest rola ciśnienie powietrza, dość powszechnie po dziś dzień uważana za czynnik główny od czasów braci Weberów. Słynne doświadczenie braci Weberów przedstawia się jak następuje. PO przecięciu wszystkich części miękkich, otaczających staw biodrowy, a wiec i torebki stawowej, główka kości udowej pozostaje nadal w panewce, mimo ciężaru całej zwisającej wolno kończyny. Wypada jednak natychmiast, gdy przez kość miednicową wywiercimy otwór drșzșcy do jamy stawowej i przez to wpuścimy do niej powietrze. Najwiekszym brakiem tego doświadczenia jest okoliczność, iż odnosi się ono jedynie do stawu biodrowego. tu zarzucono, Że chyba wykonane pod cieczy oddawałoby z przybliżoną stosunki ciśnień zywego ustroju, gdzie staw biodrowy jest otoczony masą półpłynną części miękkich. co więcej, w głębi Samego stawu znajdują się miękkie tkanki unaczynione, u Żywego człowieka zatem pozostające pod wpływem ciśnienia atmosferycznego (Rose, Du Bois Rey mon d). Szkielet skórny stawonogich spełnia przy ruchach tych zwierzył w zasadzie tę samą rolę systemu ruchomo połączonych dźwigni, jak szkielet kostny kręgowców, z tą tylko różnicą, że mięśnie działają tu od wnętrza dźwigni. Stawy polegają na ścieńczeniu powłoki chitynowej z jednej strony (st. zawiasowe) lub dokoła członka (st. wieloosiowe). Także ruchy niektórych typów zwierząt bezszkieletowych (mięczaki, robaki, jamochłony) znajdują jeszcze Ścisłą analogię w ruchach pewnych organów zwierząt wyższych (język ssaków, trąba słonia). Jeśli ruch organu (lub całego ciała) zwierzęcia ma polegać na wygięciu wklęsłością w stronę n. p. prawą, kurczo się mięśnie podłużne, przebiegające po tej stronie, równocześnie z wydłużeniem ich antagonistów po stronie lewej, Srodkowe zaś warstwy, bierne, rolę (giętkiego) szkieletu. [patrz też: hipnotyczny sen, optyk, hipnotyczny sen miesięczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Badania budowy stawów”

  1. Zuzanna Says:

    Ciekawe te informacje ale nie u nas

  2. Tan Stallion Says:

    Article marked with the noticed of: sprzedaż włosów naturalnych[...]

  3. Marek Says:

    Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

Powiązane tematy z artykułem: clotrimazolum gsk krem hipnotyczny sen soczewki acuvue