leczenie niepłodności i endometrioza
okulista poznań – jaskra

Ametropia

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Gdy przy myopii punkt dali wzrokowej znajduje się w skończonej odległości przed okiem, to przy hypermetropii leży on również w odległości skończonej, ale poza okiem, przyczem odległość tego punktu od oka mierzona zazwyczaj od środka rogówki pozostaje w ścisłym związku ze stopniem ametropii, stoi mianowicie w odwrotnym stosunku do ilości dyoptryi nadmiaru względnie niedoboru refrakcyi. Widzimy dalej, że dla określenia ametropii wyrażamy w dyoptryach niedobór lub refrakcyi w porównaniu z emmetgopią, nie wchodząc w to, jaka jest bezwzględna siła refrakcyi. Powiedzieliśmy wyżej, że myop widzi drobne nawet przedmioty znajdujące się przed okiem w miejscu swego punktu dali wzrokowej ostro i wyraźnie. O oku hypermetropa nie można tego powiedzieć. Jego punctum remotum znajduje się w odległości ujemnej poza okiem, gdzie umieszczonego przedmiotu nie mógłby wcale widzieć. Nie mogąc zebrać na swej siatkówce nie tylko promieni rozbieżnych, pochodzących od przedmiotów bliskich, ale nawet promieni równoległych, nie mógłby widzieć ani z bliska ani w dal wyraźnie, gdyby nie posiadał zdolności powiększania siły łamliwej swego oka za pomocą akomodacyi. Na razie rozpatrujemy stosunki wad optycznych oka przy zupełnym spoczynku akomodacyi. Wszystkie te stany optyczne oka obejmujemy ogólną nazwą refrakcyi st a związanej ze samąże budową oka, w przeciwieństwie do dynamicznych stanów refrakcyi, zależnych od zmian optycznych czynnościowych powstających pod wpływem skurczu mięśnia rzęskowego i napięcia akomodacyi.  Wyrównywanie i oznaczanie ametropii. Wychodząe z założenia, że myopia polega na nadmiarze, a hypyopia na niedoborze siły refrakcyjnej, możemy użyć odpowiednich soczewek do wyrównania tych wad, refrakcyę w przypadkach myopii za pomocą soczewki wklęsłej, a powiększając ją w przypadkach hypermetropii za pomocą soczewki wypukłej i to tak, ażeby oko niemiarowe razem ze szkłem wyrownawczem tworzyło system optyczny miarowy. W tym celu musimy soczewkę tak dobrać, żeby jej ognisku równała șię odległości wzrokowa od 161. Jeśli więc myopia wynosi n. p. 4 D, ustawiamy przed okiem soczewkę wklęsłą 4 D. Ognisko jej główne znajduje się w odległości 25 mm. przed nią, a zatem pokrywa się z punktem dali wzrokowej oka. Wiadomo, że soczewka ta promienie równoległe pochodzące od przedmiotów odległych rozprasza, nadajac im kierunek taki, jak gdyby wychodzily z jej ogniska, czyli w tym wypadku z punktu dali wzrokowej. Tak rozbieżnych promieni oku temu właśnie potrzeba, ażeby je zebrało na siatkówce. Dzięki temu też wytworzy ono na siatkówce wyraźne obrazy przedmiotów odległych i widzieć je będzie równie dobrze, jak oko minusowe. Mając do wyrównania oko dalekowzroczne, którego hyper-metropia wynosi n. p. 2 D, ustawiamy przed niem soczewkę wypukłą 2 D, soczewka ta bowiem promieniom równoległym z dala idącym nada taką zbieżność, jakiej właśnie oku temu potrzeba do wytworzenia wyraźnych obrazów na siatkówce, t. j. skieruje je ku swemu ognisku, położonemu w odległości 50 cm. poza okiem, a więc w to sarno miejsce, gdzie się znajduje punkt wzrokowej tego oka. Tutaj również oko wraz z soczewką stanowi system optyczny miarowy, bo zbiera na siatkówce promienie równoległe. [hasła pokrewne: amertil ulotka, , milukante cena  ]

Tags: , ,

No Responses to “Ametropia”

 1. 3D Waffle Says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 2. The Flying Mouse Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu okulista lublin[...]

 3. Eryk Says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 4. Stacker of Wheat Says:

  Article marked with the noticed of: dobry endokrynolog lublin[...]

 5. Ewa Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

Powiązane tematy z artykułem: amertil ulotka milukante cena